Электрон

Каталог

антропологи

| Номын нэр сонго:
Хятадын "Гурван улсын үлгэр" сонгодог зохиолын монгол орчуулгын харьцуулсан судалгаа (Шүлгийн жишээгээр) Гадаад хэлний орчуулга зүйн магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил Е 02310101

Зохиолч: Сүмбэр Баатарын; Songbuer.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 81.2М-7 С-812.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306381. Place hold
Цахим сургалтын систем, түүний шинжилгээний зарим асуудлууд Магистрын ажил

Зохиолч: Батпүрэв Б. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 32.973 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302824. Place hold
Цэгцтэй сэтгэх урлаг

Зохиолч: Добелли Р.

Хэвлэлийн газар: УБ Нэпко 2018Шифр: 88.6 Д 428.Төлөв: Нийгмийн ухааны ГНОФ (7), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5512473, 5071154, 1028926. Place hold
Цэцгийн манан Гутгаар дэвтэр

Зохиолч: Лхагвасүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 84/1/2-6 Л 87.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5068635, 1021142. Place hold
Шилжилтийн үеийн шинэ үг хэллэгийг нийгэм хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь.- Диссертаци F-220100

Зохиолч: Нарантуяа Л.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 81.2М-3 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40476. Place hold
Шилжин ирсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дээшлүүлэхэд нийгмийн ажилтны үүрэг /Хороо дүүргийн нийгмийн ажлын жишээн дээр/.- Удир. Бүрэнжаргал Т., Шүүмж. Түмэннаст А

Зохиолч: Анхзаяа А. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 60.54 А-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302318. Place hold
Шинжлэх ухааны судалгааны арга

Зохиолч: -- Оюун ухааны хөгжлийн академи, Монголын орчуулагч, хэлмэрч, сургагчдын холбоо

Хэвлэлийн газар: УБ Засгийн газрын хэвлэх 2010Шифр: 72 Ш 65.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (5). Байрлал: 5042927, 1023111. Place hold
Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа, харьцуулсан судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиолч: Алтансүх Ж. -- МУИС-ХЗС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 67.71 А-48.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 93313, 305751. Place hold
Эволюци

Зохиолч: Футуима Д.Ж.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2012Шифр: 28.02я73 Ф 96.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (10), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35), БЭЛАС, ЭБ Төв (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 557276, 8021521, 9236, 2015951. Place hold
Эдийн засгийн өсөлт ба боловсрол Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Уранцэцэг Г. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 65.497 У-45.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303795. Place hold
Эдийн засгийн ухаан Микроэкономикс

Зохиолч: Мэнкью Н.Г.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ Нэпко 2019Шифр: 65.012.1 М-96.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (5). Байрлал: 899966. Place hold
Эдийн засгийн ухаан Макроэкономикс

Зохиолч: Мэнкью Н.Г.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ Нэпко 2019Шифр: 65.012.2 М 96.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (5). Байрлал: 899971. Place hold
Экологи Их, дээд сургууль, коллежийн оюутан, байгаль хамгаалагчдад зориулав

Зохиолч: Тэрбиш Х., Адъяа Я.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2016Шифр: 20.1 Т 92.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030788, 2020642. Place hold
Элэгний өвчин эдгэрэхүй ба ээнэгшихүй

Зохиолч: Бадамжав С.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2009Шифр: 54.13 Б 15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 1019361. Place hold
Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е312200

Зохиолч: Саруулбуян Д. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 66.74 С-36.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305105. Place hold
Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ба Глобалчлал /Азийн зарим орны жишээн дээр/.- Магистрын ажил

Зохиолч: Баярмаа Ж. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2003 Шифр: 66.74 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301364. Place hold
Энэтхэг улс Монгол улсын оюун санааны хөрш болох нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е311900

Зохиолч: Адьяахүү Б. -- МУИС-ОУХНУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 66.4 А-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305720. Place hold
Эрдмийн бүтээлийн эмхэтгэл Б. 1 БНМАУ-ын түүх,соёл,түүх бичлэгийн асуудалд

Зохиолч: Бира Ш. -- ОУМСХ

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2017Other title: Сборник научных трудов.Шифр: 63.3(1) Б 492.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5071700, 2022316. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг №6.1(365): Антропологи, археологи, угсаатан судлал

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 72+63(4) Э 73.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (3). Байрлал: 70744, 5046431, 2015141. Place hold
Эрдэм шинжилгээний бичиг №1(378): Археологи, Антропологи, Угсаатан судлал

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 72+63.4 А 65.Төлөв: Лавлагааны фонд (1), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 70594, 5048952, 2016110. Place hold
 <<    1  ...  24  25  26  27  28    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424