Электрон

Каталог

ус судлал

| Номын нэр сонго:
Мөнххайрханы орчин үеийн мөстлөгийн динамик, түүний усзүйн сүлжээнд үзүүлэх нөлөөлөл Магистрын ажил: Е441000

Зохиолч: Шижир-Эрдэнэ Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 26.222.8 Ш-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303385. Place hold
Новеллы о воде

Зохиолч: Куделский А.

Хэвлэлийн газар: М Московский рабочий 1954Шифр: 26.22 К-88.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1588036. Place hold
Ойрад Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал

Зохиолч: Ганболд М. -- Түүх соёл, хэл бичиг судлалын Тод номын гэрэл төв

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2012Шифр: 63.5(1) Г 21.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5056317, 2017979. Place hold
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Улаан нуурын усны талбайн өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиолч: Бүрэнжаргал Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 26.222.6 Б-878.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306236. Place hold
Подземная вода

Зохиолч: Разумов Г.А.

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1975Шифр: 26.326/Р-17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 35471. Place hold
Проблема воды на земном шаре

Зохиолч: Фюрон Р.

Хэвлэлийн газар: Л Гидрометеорологическое Издательство 1966Шифр: 26.222 Ф-99.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1588005. Place hold
Растения и вода

Зохиолч: Емельянов Л.Г.

Хэвлэлийн газар: Белорус Ураджай 1977Шифр: 28.082/Е-60.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40668. Place hold
Связанная вода в дисперсных системах: Вып 3

Хэвлэлийн газар: Орос Изд-во Московского Университета 1974Шифр: 22.365/С-25.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 30054. Place hold
Татвар хураалтын түвшинг сайжруулах нь Магистрын ажил

Зохиолч: Дуламжаргал С. -- ЭЗС- Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 65.261.4 Д-64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301643. Place hold
Татвар хураах үйл ажиллагааг сайжруулах нь Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Марта Г.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.261.4 М-27.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303383. Place hold
Ус судлал

Зохиолч: Даваа Г., Оюунбаатар Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2010Шифр: 26.22 Д 54.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029092, 1026457. Place hold
Ус судлалын харуулын ажлын заавар

Зохиолч: -- Монгол улсын Байгаль орчны яам

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 1992Шифр: 26.22 Д 39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1026586. Place hold
Ус хэмжихүй ухаан

Зохиолч: Цэнгэл Т., Даваа Г.

Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2010Шифр: 26.22 Ц 95.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (6), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (4). Байрлал: 556235, 8028434, 2020184. Place hold
Ус-концептын зэрэгцүүлсэн судалгаа.- Магистрын ажил: Е220100

Зохиолч: Дорждэрэм Б. -- ГХСС-Слав судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.- Шифр: 81 Д-54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304671. Place hold
Ус, цаг уур,орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.III:00 Ус судлал

Зохиолч: -- Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба

Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 2000Шифр: 26.23 У 54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1026583. Place hold
Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн гарын авлага

Хэвлэлийн газар: УБ ЭКИМТО 2010Шифр: 26.22я7 Г 52.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1026635. Place hold
Үйлдвэрийн эх үүсвэрийн орчмын гадаргын болон газрын доорх усны хамаарал Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиолч: Саранчимэг Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 26.22 С-339.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306238. Place hold
Хөв, цөөрөм, усан сангийн тохиромжтой байршлын үнэлгээний арга зүйн асуудалд Төв аймгийн Жаргалант сумын жишээгээр: Хүрээлэн буй орчин судлалын докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл F05210201

Зохиолч: Даваажаргал Болдбаатарын. -- МУИС. ХШУИС Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2019Шифр: 26.22(1-М14) Д 121.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40713. Place hold
Хяргас нуурын усны олон жилийн балансад усан цахилгаан станцуудын үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05210201

Зохиолч: Дашлхам Б. -- МУИС-ХШУИС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.- Шифр: 26.222.6 Д-39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305933. Place hold
Экологи Хүснэгт, бүдүүвч, диаграмм

Зохиолч: Хабарова Е.И., Панова С.А.

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2011Шифр: 20.1 Х 14.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8020331, 1020967. Place hold
 <<    1  2  3    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424