Электрон

Каталог

ойн аж ахуй

| Номын нэр сонго:
Биотехнологийн үндэс

Зохиолч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2011Шифр: 30.16 П 91.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (19), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29), БЭЛАС, ЭБ Төв (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). In transit (2). Байрлал: 557187, 8022845, 9239, 2014661. Place hold
"Монгол орны геоэкологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл

Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар принтинг 2007Шифр: 28.080(1) М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030793, 2012787. Place hold
"Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурал: 2017 оны 1-р сарын 11-12

Зохиолч: -- БОАЖЯ

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2017Шифр: 20.18+72 Н 588.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028306. Place hold
Climate variability, agriculture and forestry Technical note 196

Хэвлэлийн газар: Швейцар 1994Шифр: 40.2/C-61.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 2310. Place hold
Forests and forestry in China: Changing patters of resourse development

Зохиолч: Richardson S.D.

Хэвлэлийн газар: Америк Island Press 1990Шифр: 28.08/R-53.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1325. Place hold
Life after logging Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo

Зохиолч: .

Хэвлэлийн газар: Sindang Barang, Bogor, Indonesia Center for International Forestry Research 2005Шифр: 28.6 L 15.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6018506. Place hold
Owning and Managing Forests: A Guide to Legal, Financial, and Practical Matters

Зохиолч: McEvoy.T.J.

Хэвлэлийн газар: Америк 2005Шифр: 67.407(7)/M-10.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 12434. Place hold
Urban forestry practice

Хэвлэлийн газар: Англи HMSO 1989Шифр: 43/U-73.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 2331. Place hold
Wars in the Woods:The Rise of Ecological Forestry in America

Зохиолч: Hays.S.P.

Хэвлэлийн газар: Америк 2007Шифр: 43.4(7)+65.34(7/H-41.Төлөв: Гадаад фонд (3). Байрлал: 12504. Place hold
Агролесомелиорация

Дахин хэвлэлт: 3Хэвлэлийн газар: Орос Государственное Издательство Сельскохозяйственной литературы 1956Шифр: 43/А-26.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 65659. Place hold
Антропогены хүчин зүйлийн нөлөөгөөр Хантайн нурууны шинэсэн ойн ургамлан нөмрөгт гарсан өөрчлөлт.- Магистрын ажил

Зохиолч: Байгальмаа Т.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 43/1/ Б-17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30439. Place hold
Байгалийн залуу шинэсэн ойн өсөлт, бүтцийн зарим онцлог.- Магистрын ажил

Зохиолч: Баттулга П.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2003_- Шифр: 43.4 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301271. Place hold
Байгаль орчин Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ 2005Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028296. Place hold
Байгаль орчин - 20 жил Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2007 оны 12-р сарын 20

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам, Шинжлэх ухааны академи

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2007Шифр: 20.18 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021126. Place hold
Байгаль орчин хуулийн эмхтгэл

Зохиолч: -- МУ-ын Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1030090. Place hold
Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хууль тогтоомжийн эмхтгэл

Зохиолч: -- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлал, геологи, уул уурхайн хяналтын газар, ХБНГУ-ын геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ 2012Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021157. Place hold
Байгаль орчны геомэдээллийн атлас

Зохиолч: -- Байгаль орчин Аялал жуулчлалын Яам

Хэвлэлийн газар: УБ 2010Шифр: 26.89(1)я6 Б 17.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8028938, 2020260. Place hold
Байгаль орчны мэргэжилтний гарын авлага

Зохиолч: -- Монгол улсын их сургууль, Экологи боловсролын төв

Хэвлэлийн газар: УБ Admon хэвлэлийн газар 2010Шифр: 20.18я7 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028310. Place hold
Байгаль орчны салбарын дүрэм журмын эмхтгэл

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ Ундрага принт 2006Шифр: 67.407 Б 17.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030893, 1026804. Place hold
Байгаль орчны хууль, тогтоомжтой холбоотой нийтлэг 200 асуулт хариулт Байгаль орчны салбарын хууль тогтоомжийн шинэчлэл, нэмэлт өөрчлөлт

Зохиолч: Ариунбаяр Б; Адъяа Я; Отгонцэцэг Д; Энхбилэг Д. -- Байгаль хамгаалах сан

Хэвлэлийн газар: УБ Наруд дизайн 2013Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028327. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424