Электрон

Каталог

ойн аж ахуй

| Номын нэр сонго:
Монгол орны зонхилох ургамлын лавлагаа

Зохиолч: Бадамханд Ж. -- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Байгаль орчин, аялал жуулчлал, геологи, уул уурхайн хяналтын газар

Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2012Other title: Clarification of Mongolian majority plants.Шифр: 28.5(1)я2 Б 15.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Байрлал: 8030942, 1021661. Place hold
Монгол орны нөхцөлд гидрометаллургийн "LEACHING-SX-EW" технологийн аргаар зэс үйлдвэрлэх боломж Магистрын ажил

Зохиолч: Энхбаяр Ц. -- ХХИС-Хими технологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 34.315/1/ Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303101. Place hold
Монгол орны ойг түймрээс хамгаалах

Зохиолч: Чулуунбаатар Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ Битпресс 2012Шифр: 43.4(1) Ч 891.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021141. Place hold
Монгол орны ойн бүрхэвчийн өөрчлөлт

Зохиолч: Ариунзул Я; Ц.Батчулуун, Г.Ундрам, Н.Баянмөнх, Б.Батчимэг, Б.Гүнжаргал, Э.Эрдэнэчимэг.

Хэвлэлийн газар: УБ 2017Шифр: 43(1) А 751.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 2021661. Place hold
Монгол орны ойн гол хортон шавж

Зохиолч: Жанцантомбоо Х.

Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 2003Шифр: 44.6(1) Ж 28.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8014684, 1015217. Place hold
Монгол орны ойн жимс жимсгэнэ

Зохиолч: Доржготов Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976Шифр: 42.35 Д 54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 104060. Place hold
Монгол орны ойн таксацын лавлах

Зохиолч: Ч.Доржсүрэн, Ч.Дугаржав, З.Цогт, Г.Цэдэндаш, Ц.Чулуунбаатар.

Хэвлэлийн газар: УБ Бэмби сан 2012Шифр: 43.4(1)я2 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (8). In transit (1). Байрлал: 8023301, 2018884. Place hold
Монгол орны ойн таксацын үзүүлэлтүүдийн харилцан хамаарлыг тодорхойлох математик загварчлал.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цогтбаяр Ш.

Хэвлэлийн газар: УБ 1997 Шифр: 43 Ц-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 3060. Place hold
Монгол орны ойн тулгамдсан асуудлууд, шинэ дэвшилтэт арга технологийг хэрэглэх хандлага МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичгийн тусгай дугаар 14/225

Зохиолч: -- МУИС

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004Шифр: 43(1)+72 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8029882, 2011695. Place hold
Монгол орны ойт хээрийн бүсийн ойг хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан зайнаас тандан судлах аргаар үнэлэх нь. - Диссертаци:F621200

Зохиолч: Ариунзул Янгивын.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008. - Шифр: 43/1/ А-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40336. Place hold
Монгол орны Хантайн нурууны шинэс, нарсан ойн өөрчлөгдөл

Зохиолч: Зоёо Д. -- ШУА. Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ 2016Шифр: 43.4(1) З-640.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021140. Place hold
Монгол орны Хантайн нурууны шинэсэн ойн экосистемд мод бэлтгэх технологийн үзүүлэх нөлөө. - Диссертаци

Зохиолч: Батчулуун Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2010. - Шифр: 43.90/1/ Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40397. Place hold
Монгол орны хуурай, гандуу бүс нутагт ойг тарьж ургуулах үндэс Судалгааны ажлын үр дүнгийн эмхэтгэл

Зохиолч: Н.Батхүү ,А.Хауленбек, О.Батхишиг, Л.Жанчивдорж, Д.Баясгалан ,Н.Цагаанцоож , Ц.Энхчимэг ,Б.Сэр-оддамба , А.Оюунтөгс ,С.Золжаргал.

Хэвлэлийн газар: УБ Хүннү пресс 2018Other title: Afforestation practice in arid and semi-arid regions of Mongolia.Шифр: 43.4(1) М 692.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8031371, 2022524. Place hold
Монгол орны шавж

Зохиолч: Ж.Пунцагдулам, Д.Алтанчимэг, Д.Энхнасан, Б.Ганзориг. -- БОАЖЯ

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2017Шифр: 28.691.89(1) М 692.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 8031062, 1028570. Place hold
Монгол орны шилмүүст ойг нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэл

Зохиолч: Дашзэвэг Ц. -- ШУА-Геоэкологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2014Шифр: 43.4 Д 39.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8022492, 2016973. Place hold
Монгол орны шувуу Шувуу судлал, хамгааллын сэтгүүл Дугаар 2

Хэвлэлийн газар: УБ Монголика 2013Шифр: 28.693.35 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8029876, 2020395. Place hold
Монгол орны эгэл нарсан ойн үрийн аж ахуйн зарим асуудал.- Магистрын ажил: Е-620600

Зохиолч: Удвал Б.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 43/1/ У-22.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30679. Place hold
Монгол орны экосистем Гарын авлага

Зохиолч: -- ХААМС-УГТСЭШХ Агро-Экологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: Дархан 2010Шифр: 20.1(1)я7 М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Checked out (1). Байрлал: 1026685. Place hold
Монгол улсын байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2008-2010 он

Зохиолч: -- БОНХЯ

Хэвлэлийн газар: УБ Тэрхчандмань 2011Шифр: 20.18(1) М 692.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030849, 2021212. Place hold
Монгол улсын газрын эрх зүйн үндсэн асуудлууд

Зохиолч: Энхмэнд С.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2010Шифр: 67.407(1) Э 66.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9), Бизнесийн Сургууль (5), Нийгмийн ухааны ГНОФ (10), Хууль зүйн Сургууль (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8031906, 896710, 555724, 9310103, 1019784. Place hold
 <<    1  2  3  4  5  6  ...  10    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424