Электрон

Каталог

ойн аж ахуй

| Номын нэр сонго:
Материал судлал

Зохиолч: Нялхай Х; Т.Цэндсүрэн, Ч.Дорлигсүрэн.

Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2014Шифр: 37.13я73 Н 98.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8022634, 2017240. Place hold
Мод боловсруулах технологи

Зохиолч: Нялхай Х., Цэндсүрэн Т.

Хэвлэлийн газар: УБ Линограф 2014Шифр: 37.13я73 Н 98.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8023956, 2017242. Place hold
Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын гинжит, дугуйт өргөн тээвэрлэх машин Гарын авлага

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУИС. ҮТДС, Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн Хэвлэлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 2008Шифр: 43.90я7 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029696, 1026672. Place hold
Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи Технологийн бүдүүвчүүд Тэргүүн дэвтэр

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУТИС. ҮТДС

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн Хэвлэлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 2006Шифр: 43.90 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8029731, 2020351. Place hold
Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи Мод мөчирлөх тоног төхөөрөмж Дэд дэвтэр

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУТИС. ҮТДС. Ой модны үйлдвэрлэлийн технологийн салбар

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС. Ном, сурах бичгийн хэвлэлийн төв 2006Шифр: 43.90 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030115, 2020376. Place hold
Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын машинууд Гутгаар дэвтэр

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУТИС. ҮТДС

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн ном сурах бичгийн хэвлэлийн төв 2006Шифр: 43.90 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030046, 2020374. Place hold
Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи Бөөрөнхий модон материал ялгах төхөөрөмж Дөтгөөр дэвтэр

Зохиолч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч. -- ШУТИС. ҮТДС

Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн ном, сурах бичгийн төв 2006Шифр: 43.90 Ц 75.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030049, 2020372. Place hold
Мод бэлтгэлийн ажилтан

Зохиолч: Дугаржав Ч., Чулуунбаатар Ц. -- БОЯ, ГТХАН-ийн байгаль хамгаалал ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент хөтөлбөр

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 74.5+43.90 М 670.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028324. Place hold
Мод огтлолын дараах нарсан ойн ургамлан нөмрөгийн өөрчлөгдөл, ойн сэргэн ургалт Биологийн ухааны магистрын зэрэг горилж бичсэн бүтээл 620600

Зохиолч: Түшигмаа Жаргалсайханы.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002 Шифр: 43 Т-83.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30980. Place hold
Модлог идэшт шавж, тэдгээрээс хамгаалах арга

Зохиолч: Цагаанцоож Н., Батчөдөр Б.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2017Шифр: 28.691.89 Ц 126.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 8031052, 2021588. Place hold
Модлог ургамал судлал

Зохиолч: Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б.

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2008Шифр: 43я73 Г 53.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10). Байрлал: 8019284. Place hold
Модны нууцлаг амьдрал

Зохиолч: Петер Вуоллебун Петер Вуоллебун.

Хэвлэлийн газар: Монсудар Монсудар хэвлэлийн газар 2018 онШифр: 43.0 В-80.Төлөв: БЭЛАС, ЭБ Төв (5). Байрлал: 922163. Place hold
Монгол Алтайн нурууны шинэсэн /Larix sibirica Ldb./ ойн өсөлт, бүтээмж, хамгаалал.- Диссертаци: F621200

Зохиолч: Баттулга П.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 43.4 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40485. Place hold
Монгол Алтайн ойн моддын хөндлөн өсөлт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E622000

Зохиолч: Баярбаатар Соронзонболдын. -- МУИС-ХШУИС-Хүрээлэн буй орчин судлал, химийн инженерчлэлийн тэмхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 43.4 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305644. Place hold
Монгол орны байгалийн гамшгийн үнэлгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Нямдорж Н. -- ФФ-Цаг уурын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1997 Шифр: 20/1/ Н-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30100. Place hold
Монгол орны геоэкологийн асуудал №07

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2008Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1018609. Place hold
Монгол орны геоэкологийн асуудал №08

Зохиолч: -- МУШУАкадеми Геоэкологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2009Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8028544, 1020716. Place hold
Монгол орны геоэкологийн асуудал: № 9

Зохиолч: -- МУ. ШУА. Геоэкологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2012Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030349, 1023436. Place hold
Монгол орны геоэкологийн асуудал: Тусгай дугаар

Зохиолч: -- МУ.ШУА.Геоэкологийн хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 2011Шифр: 72+20.1 М 69.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1023434. Place hold
Монгол орны заган ойн тархацыг зайнаас тандан судлах арга ашиглан тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е441000

Зохиолч: Сувданцэцэг Б. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 26.82+22.3 С-68.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302329. Place hold
 <<    1  2  3  4  5  ...  10    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424