Электрон

Каталог

ойн аж ахуй

| Номын нэр сонго:
Байгаль хамгаалагчийн гарын авлага

Зохиолч: Энэбиш Д. -- Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам

Хэвлэлийн газар: УБ Шинэ өнгө хэвлэлийн үйлдвэр 2009Шифр: 20.18я7 Э 665.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021125. Place hold
Байгальд хайртай имж

Зохиолч: Чагларогу Н.

Боть/Цуврал: Нөхөрлөлийн ойн үлгэрүүд 3Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар хот Адмон 2009 онШифр: 74.102 Ч-98.Төлөв: БЭЛАС, ЭБ Төв (1). Байрлал: 92946. Place hold
Баруун Хэнтийн таримал өсвөр нарсны өсөлтийн онцлог.- Магистын ажил

Зохиолч: Хишигжаргал М.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.- Шифр: 43/1-М17/ Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301158. Place hold
БНМАУ-ын ойн аж ахуй

Зохиолч: Доржготов Ж; В.А.Максимов, М.И.Пищелин.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981Шифр: 43(1) Д 53.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 808247, 205797. Place hold
БНМАУ-ын ойн нөөц, сэргээх асуудалд сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1989Шифр: 72+43.4 Б 32.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1026519. Place hold
Богдхан уулын Хүрэлтогоотын амны тайгархаг шинэсэн ойн ус зохицуулж, хөрс хамгаалах үүрэг, ач холбогдол Магистрын ажил: Е620200

Зохиолч: Пүрэвдаваа Х. -- БФ-Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 43.9 П-91.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302024. Place hold
Булган аймгийн Бугат суман дахь ойн зонхилох хөнөөлт шавжийн эсрэг тэмцсэн ажлын менежмент, үр дүн, нөлөө

Зохиолч: Ганбат Н. --

Хэвлэлийн газар: УБ. 2012 Шифр: 44.6 Г-21.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303985. Place hold
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын ургамлан нөмрөгийн үндсэн шинжүүд= Основные черты растительного покрова Монгольской Народной Республики: Монгол, орос хэлээр

Зохиолч: Юнатов А.А. -- ЗХУ-ын ШУА, БНМАУ-ын ШУ-ны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977Шифр: 28.58(1)+41.8(1) Ю 49.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2020403. Place hold
Бүс нутгийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааны чиглэл Алтайн уулс, их нууруудын хотгор, Дорнодын тал хээр, монгол дагуур

Зохиолч: -- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, UNDP

Хэвлэлийн газар: УБ 2014Other title: Strategic priorities to implement ecosystem based adaptation measures; Altai mountain and Great lakes depression, eastern steppe and Mongol daguur.Шифр: 20.18 Б 885.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021815. Place hold
Бэлчээрийн засаглалыг сайжруулахуй Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь

Зохиолч: Жонатан Дэвиэс, Педро Херрера, Хавиер Руиз-Миразо, Женнифер Мохамед-Катерере, Иен Ханнам, Эммануэл Нуэсри. -- НҮБ-ын Хүнс Хөдөө аж ахуйн байгууллага

Боть/Цуврал: Байгалийн нөөцийн эдэлбэрийн засаглал: Мэргэжлийн аргачлал №6Хэвлэлийн газар: УБ Сэлэнгэ пресс 2016Шифр: 42.2 Б 942.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 22354. Place hold
Газрын доройтол, цөлжилтийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн загвар ажлууд ба сайн туршлагын жишээ: 2008-2012

Зохиолч: -- Монгол улсын засгийн газар

Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2013Шифр: 20.1 Г-169.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 22216. Place hold
Дорноговь аймгийн байгаль орчны төлөв байдлын тайлан

Зохиолч: -- Дорноговь аймгийн Байгаль орчны газар

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2013Шифр: 20.18(1-М6) Д 547.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021194. Place hold
Заг

Зохиолч: Жалбаа Х., Энхсайхан Д.

Хэвлэлийн газар: УБ "Эрдэм" пүүс 1991Шифр: 43.4 Ж 21.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1026854. Place hold
Заган ой (Haloxylon ammoderdron C.A.Mey) BUNGE харьцуулсан судалгаа (Монгол Хятад улсын жишээн дээр): Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е08210101

Зохиолч: Уянга Б. -- МУИС-ХШУИС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.- Шифр: 43.4 У-71.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305988. Place hold
Заган ойг зөв ашиглах ба сайжруулах биологи экологийн үндэс

Зохиолч: Гал Ж. -- ШУА. Биологийн ухааны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ 1970Шифр: 20.1+43.4 Г 19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1026909. Place hold
Заган ойн нөөцийг зөв ашиглах ба сайжруулах үндсүүд

Зохиолч: Гал Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1968Шифр: 20.1+43.4 Г 19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 204822. Place hold
Зайнаас тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем ашиглан Сэлэнгэ аймгийн ойн түймрийн эрсдлийг зураглах нь Магистрын ажил: Е443600

Зохиолч: Заяа М.

Хэвлэлийн газар: УБ 2011 Шифр: 26.82+43.4 З-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303824. Place hold
Залуу шинэсэн ойд арчилгааны огтлолтын үзүүлэх нөлөө.- Магистрын ажил

Зохиолч: Давааням Ц. -- БФ-Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 43. Д-12.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301560. Place hold
Зүүн Хэнтийн тайгархаг шинэсэн ойн мод бэлтгэсэн талбайн ургамлын бүлгэмдлийн хөдлөлзүй, сэргэн ургалт.- Магистрын ажил

Зохиолч: Өэлүн А. -- БФ-Ой судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 43/1/ Ө-99.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30346. Place hold
Лавар навчит улиас (populus laurifolia LDB.)-ны газрын дээд хэсгийн биомассын тэгшитгэлийн загвар боловсруулах Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиолч: Долгор Н. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 43.4 Д-463.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306239. Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  10    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424