Электрон

Каталог

аналитик хими

| Номын нэр сонго:
Аналитик хими

Зохиолч: Юндэн М.

Хэвлэлийн газар: УБ 2000Шифр: 24.4 Ю 50.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (9), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 555826, 8012283, 2010999. Place hold
Аналитик хими

Зохиолч: Сүхдорж Г.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006Шифр: 24.4я73 С 86.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (8), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (37), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Checked out (2). Байрлал: 555968, 8016618, 2012416. Place hold
Аналитик хими

Зохиолч: М.Юндэн, Н.Шовоохой, Ж.Цэдэндулам, С.Даваасүрэн.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981Шифр: 24.4я73 А 59.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 805852, 204893. Place hold
Аналитик хими

Зохиолч: Сүхдорж Г., Адьяасүрэн П.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2012Шифр: 24.4я73 С 86.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (6), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45), БЭЛАС, ЭБ Төв (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (6). In transit (4). Байрлал: 553511, 8021065, 92183, 1022845. Place hold
Аналитик хими Бакалавр, магистр, докторын сургалт, их дээд сургуулийн химийн салбарын багш, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, химич, технологич, судлаач мэргэжилтнүүдэд зориулав. Б.2 Тооны шинжилгээ

Зохиолч: Оюун Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2014Шифр: 24.4я73 О-63.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (6), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (2). Байрлал: 5511762, 8023361, 1023447. Place hold
Аналитик хими Бакалавр, магистр, докторын сургалт, их дээд сургуулийн химийн салбарын багш, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, химич, технологич, судлаач мэргэжилтнүүдэд зориулав. Б. 1 Чанарын шинжилгээ

Зохиолч: Оюун Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2014Шифр: 24.4я73 О-63.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (8), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 5511757, 8023360, 1023444. Place hold
Аналитик хими 1 Чанарын анализ

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971Шифр: 24.4я73 А 59.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 805869, 204775. Place hold
Аналитик хими 2 Тооны анализ

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976Шифр: 24.4я73 А 59.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (5). Байрлал: 805879, 204776. Place hold
Аналитик хими ба усны шинжилгээ

Зохиолч: Туваанжав Г; Д.Мөнхзул, Л.Долгоржав.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2016Шифр: 24.1+26.22 Т 63.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (5), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 553646, 8023353, 1024398. Place hold
Аналитик химийн бодлого дасгалын хураамж

Зохиолч: Сүхдорж Г.

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002Шифр: 24.4 С 86.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (4), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (55), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). Checked out (1). In transit (9). Байрлал: 8013344, 8013343, 1014356. Place hold
Аналитик химийн бодлого, дасгалын хураамж Их дээд сургууль, коллежийн багш, магистрант, оюутан нарт зориулав

Зохиолч: Сүхдорж Г; Т.Энхдөл, О.Болормаа. -- МУИС-Хими, хими инженерчлэлийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2013Шифр: 24.4 С 86.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (16), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (4). Байрлал: 553451, 8025638, 2019665. Place hold
Аналитик химийн бодлого, дасгалын хураамж

Зохиолч: Сүхдорж Г; Болормаа О; Энхдөл Т. -- МУИС-ХХИС-Ерөнхий, аналитик химийн тэнхим

Дахин хэвлэлт: 3 хэвлХэвлэлийн газар: УБ 2014Шифр: 24.4 С 86.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1025686. Place hold
Аналитик химийн дадлагын ажлууд Чанарын ба тооны анализын аргууд: Их дээд сургуулийн химийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулав

Зохиолч: О.Болормаа, С.Даваасүрэн, Г.Сүхдорж, А.Мөнгөнцэцэг, Ч.Буян. -- МУИС

Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2019Шифр: 24.4я7 А 591.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (6), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (4). Байрлал: 5513346, 8031468, 2022724. Place hold
Аналитик химийн дадлагын ажлын гарын авлага

Зохиолч: Г.Сүхдорж, А.Мөнгөнцэцэг, С.Даваасүрэн, О.Болормаа.

Хэвлэлийн газар: УБ Баттулга трейд 1999Шифр: 24.4я2 А 59.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (1), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (9). Байрлал: 8011431, 8022446, 1011896. Place hold
Аналитик химийн онолын үндсүүд

Зохиолч: Даваадорж П.

Хэвлэлийн газар: УБ 1968Шифр: 24.4 Д 12.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (5), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34), Эрдэм шинжилгээний фонд (5). In transit (9). Байрлал: 805928, 805916, 204951. Place hold
Аналитик химийн тест

Зохиолч: Хүрэлтогоо Х.

Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС-ийн хэвлэх 2007Шифр: 24.4 Х 84.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 8018717, 1020560. Place hold
Ерөнхий аналитик химийн лабораторийн ажлын гарын авлага

Зохиолч: Даваасүрэн С; О.Болормаа, Ч.Нямгэрэл.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 1999Шифр: 24.4я7 Д 121.Төлөв: Байгалийн ухааны ГНОФ (4), Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45), Эрдэм шинжилгээний фонд (4). In transit (8). Байрлал: 8010290, 8010281, 1011314. Place hold
Ерөнхий аналитик химийн лабораторийн ажлын гарын авлага

Зохиолч: Даваасүрэн С; О.Болормаа, Ч.Нямгэрэл.

Дахин хэвлэлт: 3 дахьХэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2006Шифр: 24.4я7 Д 12.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8027746, 1026372. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424