Электрон

Каталог

NUGNOF

| Номын нэр сонго:
Макро экономиксийн үндэс

Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2013Шифр: 65.012.2я73 М-15.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Нийгмийн ухааны ГНОФ (88), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (11). Checked out (2). Байрлал: 899021, 5511780, 5049469. Place hold
Микро экономиксийн үндэс

Хэвлэлийн газар: УБ Жиком пресс 2014Шифр: 65.012.1я73 М-537.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Нийгмийн ухааны ГНОФ (102), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (15). Checked out (3). Байрлал: 899031, 5511870, 5071005. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424