Электрон

Каталог

Банкны удирдлага

| Номын нэр сонго:
Актив пассивын хосолсон удирдлагад GАР менежметийг хэрэгжүүлэх ач холбогдол Магисртын ажил

Зохиолч: Бат-өлзий С. -- ЭЗС

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 65.290-2 Б-33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301589. Place hold
Активын багцын удирдлага, түүнийг сайжруулах арга зам Магистрын ажил

Зохиолч: Цэндсүрэн Б. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 65.262.1 Ц-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302472. Place hold
Арилжааны банкны зээлийн, эрсдэл, түүнийг бууруулах арга зам Магистрын ажил

Зохиолч: Бямбадолгор С.

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 65.262-1 Б-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301970. Place hold
Арилжааны банкны актив пассивын удирдлага Магистрын зэрэг горилох дипломын төсөл

Зохиолч: Соёлмаа Н.

Хэвлэлийн газар: УБ 2001 Шифр: 65.262.1 Н-32.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30912. Place hold
Арилжааны банкны актив пассивын удирдлага Магистрын дипломын ажил

Зохиолч: Байгалмаа Н.

Хэвлэлийн газар: УБ 1998 Шифр: 65.9(1)262 Б-17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30934. Place hold
Арилжааны банкны актив пассивын удирдлага /Тээвэр хөгжлийн банкны жишээн дээр/ Магистрын ажил

Зохиолч: Баяндалай Г. -- ЭЗС - Санхүүгийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 65.262.1 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301625. Place hold
Арилжааны банкны актив, пассивын удирдлага, GAP менежмент.- Магистрын ажил

Зохиолч: Баттунгалаг Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.- Шифр: 65.262.1 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301118. Place hold
Арилжааны банкны актив, пассивын удирдлага.- Магистрын ажил

Зохиолч: Чимэдцогзол Ё.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.- Шифр: 65.9/1/262 Ч-62.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30725. Place hold
Арилжааны банкны актив, пассивын удирдлагыг сайжруулах асуудал: Хүүний цэвэр зөрүү Магистрын ажил: 340400

Зохиолч: Энхбаяр Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.262.1 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303221. Place hold
Арилжааны банкны активын удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлэх арга зам.- магистрын ажил Е310103

Зохиолч: Амарзаяа Н. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 65.262.1 А-51.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302730. Place hold
Арилжааны банкны депозит татан төвлөрүүлэлт ба түүнийг активт байршуулах нь / Хадгаламжийн банкны жишээ/.- Магистрын ажил

Зохиолч: Бямбажав С.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 65.262.1 Б-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30567. Place hold
Арилжааны банкны зээл, зээлийн шинжилгээ. - Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнхтуяа Р. -- ЭЗС-Санхүү бүртгэлийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1998 Шифр: 65.9/1/262 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30311. Place hold
Арилжааны банкны зээл, түүнд шинжилгээ хийх аргачлал.- Магистрын ажил

Зохиолч: Уянга Н.

Хэвлэлийн газар: УБ 1999 Шифр: 65.9/1/262 У-71.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30443. Place hold
Арилжааны банкны зээл,зээлийн шинжилгээ

Зохиолч: Оюун Л.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2007Шифр: 65.262.1/О-63.Төлөв: Checked out (1). Place hold
Арилжааны банкны зээлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил: Е340100

Зохиолч: Гэрэлт-Эрдэнэ Н. -- ЭЗС-Менежментийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.262.1 Г-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303330. Place hold
Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийн удирдлага, түүний боловсронгуй болгох арга зам /Улс ардын аж ахуйн жишээн дээр/ Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Дуламсүрэн Г. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 65.262.1 Д-64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302923. Place hold
Арилжааны банкны лизингийн зээлийн эрсдэлийг бууруулах арга зам Магистрын ажил: Е340400

Зохиолч: Амаржаргал З.

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 65.262.1 А-51.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303076. Place hold
Арилжааны банкны менежмент актив, пассивын ба тэдгээрийн хосолсон удирдлага Ахисан түвшин

Зохиолч: Оюун Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Голден ай принтинг 2006Шифр: 65.262.1 О-63.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (10), Нийгмийн ухааны ГНОФ (5), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (7). Байрлал: 893356, 5034766, 5034762, 2012181. Place hold
Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгийн удирдлага.- Магистрын ажил

Зохиолч: Наранцэцэг С.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.- Шифр: 65.262.1 Н-29.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301131. Place hold
Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах нь Магистрын ажил

Зохиолч: Инж-Улбаа П. -- ЭЗС-Санхүүгийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 65.262.1 И-62.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303222. Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424