Электрон

Каталог

академик бичих ур чадвар

| Номын нэр сонго:
College Writing 1.-

Зохиолч: Walsh K.E.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 1Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng W-18.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (155), Гадаад фонд (1). Checked out (45). Байрлал: 894717, 13147. Place hold
College Writing 2.-

Зохиолч: Cotter E.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 2Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng C-84.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (46), Гадаад фонд (1). Checked out (104). Байрлал: 894917, 13149. Place hold
College Writing 3.-

Зохиолч: Nuttall G.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 3Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng N-96.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (4). Checked out (82). Байрлал: 895083. Place hold
College Writing 4.-

Зохиолч: Tunceren L.L; Cavusgil S.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 4Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng T-93.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (30), Гадаад фонд (1). Checked out (55). Байрлал: 895152, 13153. Place hold
Critical strategies for academic writing

Зохиолч: Kiniry M; Rose M.

Хэвлэлийн газар: Америк 1990Шифр: 76.1/K-46.Төлөв: Гадаад фонд (7). Байрлал: 5658. Place hold
Discovery: Reading, writing, and thinking in the academic disciplines

Зохиолч: Robertson L.R.

Хэвлэлийн газар: Америк Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1988Шифр: 83.97/R-66.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 7595. Place hold
Essential Strategies for English Academic Writing

Хэвлэлийн газар: Beijing Tsinghua University press 2004Шифр: 81.2 E 75.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6018076. Place hold
Essentials of Teaching Academic Writing.-

Зохиолч: Reid J.M.

Боть/Цуврал: English for Academic SuccessХэвлэлийн газар: USA.: Thomson Heinle, 2006.-Шифр: 81.2Eng R-37.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 13139. Place hold
Mosaic 2 Academic essay development writing

Зохиолч: Blass, Laurie; Pike-Baky, Meredith., Zwier, Lawrence J.

Хэвлэлийн газар: NY McGraw Hill Inc 2007Шифр: 81.2 B 64.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6016588. Place hold
Rules for Writers

Зохиолч: Rules of Writers. -- Bedford/St.Martin's

Дахин хэвлэлт: 7Хэвлэлийн газар: China Bedford/St.Martin's 2012Шифр: ББК 79.3я2 D 53.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 2486. Place hold
Илтгэх урлагийн онол, арга зүй Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлэлХэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2018Шифр: 83.7я73 И 463.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (89), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (17), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Checked out (3). In transit (3). Байрлал: 5512300, 5071100, 2021883. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424