Электрон

Каталог

Шашин магистр

| Номын нэр сонго:
Өндөр гэгээн Занабазар намтрын хураангуй.- Магистрын ажил

Зохиолч: Дэжидмаа Б.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2001.- Шифр: 86.39 Д-86.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301048. Place hold
Өндөр гэгээн Занабазарын гүн ухааны үзэл.- Магистрын ажил

Зохиолч: Гантөмөр Д. -- НУФ-Философийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1997 Шифр: 86.3 Г-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30175. Place hold
Өндөр гэгээний хурлын уншлага, урилгын судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Хоролбат Д.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1999.- Шифр: 86.39 Х-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30503. Place hold
Солон эвэнкийн бөө мөргөлд холбогдох зан үйл Магистрын ажил

Зохиолч: Нандин С. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2009 Шифр: 86.39 Н-28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302963. Place hold
Сэтгэл хийгээд сэтгэлээс болсон хэмээх дхармын философи-психологи шинжилгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Бямбатуул А. -- НУФ-Шашин судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.- Шифр: 86.2 Б-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301225. Place hold
Торгууд Гэвш Лувсанняндагийн "Үйлийн үрийн тодорхой толь" бүтээлийн шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиолч: Түдэвдорж Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2011 Шифр: 86.35 Т-73.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303755. Place hold
Төв үзлийн философийн орчин үеийн асуудал.- Магистрын ажил: Е312100

Зохиолч: Гантулга Ө. -- НШУС-Шашин судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 86.2+86.35 Г-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304770. Place hold
Төр, шашны харилцаа Монгол дахь уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудал Магистрын ажил

Зохиолч: Чулуун Ц. -- НШУС

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 86.2/1/ Ч-89.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302573. Place hold
Тугийн сүмийн түүх, түүний тахилгын онцлог: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн инпекс: Е312100

Зохиолч: Цэеэрэгзэн Л. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 86.35 Ц-94.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305446. Place hold
Улаан хад соёлын хаш эдлэл болон бөө мөргөл.- магистрийн ажил

Зохиолч: Цо Яа Жэ.

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 86.3/5Өвөр/ Ж-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302712. Place hold
Хаан сүм болон амарбаясгалант хийдийн харьцуулсан судалгаа Магистрын ажил

Зохиолч: Сэцэнгэрэл Х. -- НШУС-Нийгэм соёлын антропологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 86.35+86.7 С-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303217. Place hold
Хорио цээрийг шашин судлалын үүднээс судлах нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е0312100

Зохиолч: Долгор Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.-Шифр: 86.35+87.774 Д-46.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306040. Place hold
Христийн шашинд хандах Монголчуудын хандлага.- Магистрын ажил: Е312100

Зохиолч: Ренфанг Л. -- НШУС-Шашин судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 86.37 Р-39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304757. Place hold
Хутагт сайн явдлын ерөөлийн хаан судрын шинжлэл.: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е312100

Зохиолч: Жамъян А. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 86.35 Ж-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305423. Place hold
Хутагт янагуухи хийгээд үнэмлэхүй үнэнийг номлосон хэмээх их хөлгөн судрын шинжилгээ Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнхнаран О. -- НУШС- Шашин судлал

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 86.35 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302123. Place hold
Хятад ба Монгол ганжуур, данжуурын бүтцийг харьцуулах нь Шашин судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е 02210101

Зохиолч: Гэгээнтуяа; (Lao Ya Tou ӨМӨЗУ).

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 86.3+80 Г-894.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306344. Place hold
Хятад дахь шао лин хийд бурхан шашинтай холбогдох нь Шашин судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиолч: Дорноо (Dao Ri Na).

Хэвлэлийн газар: УБ 2018 Шифр: 86.3(5Хят) Д-547.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306273. Place hold
Цогт дээд сүсгийн үндэсний зурхайн гол хэмээх цүр ёсны зурхайн гол судрын орчуулга, тайлал.- Магистрын ажил

Зохиолч: Бямбажав Х. -- МХСС

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 86.3/1/ Б-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301551. Place hold
Цөвийн цагийн номлол ба Эш бошгын судар.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цогзолмаа Р. -- НУФ-Шашин судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 86.39 Ц-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30479. Place hold
Ш. Дамдингийн "Дүйра Зациг" дахь шалтгаан үрийн асуудал.- Магистрын ажил

Зохиолч: Янжинсүрэн С. -- НУФ-Философийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1997 Шифр: 86.39 Я-61.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30166. Place hold
 <<    1  2  3  4  5    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424