Электрон

Каталог

Байгаль орчны хамгаалах технологи Англи ном

| Номын нэр сонго:
Беречь и умножать природные богатства

Хэвлэлийн газар: М Знание 1970Шифр: 20.18 Б-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1588078. Place hold
Как спасти землю

Зохиолч: Аллен Р.

Хэвлэлийн газар: М Мысль 1983Шифр: 20.18 А-45.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1587161. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424