Электрон

Каталог

Байгаль орчны хамгаалах технологи Монгол ном

| Номын нэр сонго:
"Алтай Соёны экобүс нутгийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах төсөл" -ийн хүрээнд тус бүс нутагт ажилласан шинжээчдийн тайлан

Зохиолч: -- Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн /ДБХС/ Монгол дахь товчоо

Хэвлэлийн газар: УБ "Адмон" 2002Шифр: 20.18 А 48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2020362. Place hold
"Байгальд халгүй технологи дамжуулалт" сэдэвт семинарын эмхэтгэл

Хэвлэлийн газар: УБ Тэрхчандмань 2012Шифр: 20.18 Б 174.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030898, 1028205. Place hold
"Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурал: 2017 оны 1-р сарын 11-12

Зохиолч: -- БОАЖЯ

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2017Шифр: 20.18+72 Н 588.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028306. Place hold
Авто тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй Улаанбаатар хотын төвийн агаарын бохирдол, сөрөг нөлөөллийг бууруулах асуудал

Зохиолч: -- ШУТИС

Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2008Шифр: 20.18+26.23 А 19.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8029278, 1026527. Place hold
Алтайн эко бүс нутгийн ургамлын аймаг ба экологийн зарим асуудлууд Тусгай дугаар №1

Зохиолч: -- Ховд Их сургууль. Байгалийн шинжлэл-технологийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2011Шифр: 20.18 А 48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020455. Place hold
Алтны болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчны бохирдлын судалгаа Эрдэм шинжилгээний хурал, семинарын эмхтгэл

Хэвлэлийн газар: УБ Экимто 2008Шифр: 20.18 А 48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2019694. Place hold
Аюултай хаягдал

Зохиолч: -- Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Байгаль орчин, эрүүл мэнд төв

Хэвлэлийн газар: УБ Орбис ХХК 2011Шифр: 20.18 А 962.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021182. Place hold
Байгалийн нөөцийн менежмент дэх нийгэм ба жендерийн судалгаа Ази тив суралцах судалгаа ба сургамж

Зохиолч: -- Канадын Олон улсын Хөгжлийн Судалгааны Төв

Хэвлэлийн газар: УБ Aдмон 2006Шифр: 20.18 Б 17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1026653. Place hold
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын стандартуудын эмхтгэл

Зохиолч: -- МУ-ын БОАЖЯ, Дэлхийн банк

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2010Шифр: 20.18ц Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1028170. Place hold
Байгаль орчин, байгалийн нөөцийн менежментийн судалгааны тайлан 2010

Зохиолч: -- Дэлхийн банк

Хэвлэлийн газар: УБ 2011Шифр: 20.18(1) +65 Б 17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020453. Place hold
Байгаль орчин, тогтвортой хөгжил, хүний хөгжил Судалгааны өгүүллийн эмхтгэл

Зохиолч: Адъяасүрэн Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ Тоонот принтинг 2010Шифр: 20.18 А 29.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030920, 1021036. Place hold
Байгаль орчин, хөгжлийн төлөө үйлс Дурсамж, бодрол

Зохиолч: Адъяасүрэн Ц. -- Байгаль орчны сургалт, судалгааны Эко Ази дээд сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ 2002Шифр: 20.18г А 298.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028309. Place hold
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачилсан заавар

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2010Шифр: 20.18 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021202. Place hold
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний шинжээч нарт зориулсан гарын авлага

Зохиолч: Банзрагч Ц., Доржсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ 2006Шифр: 20.18+67.407 Б 25.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030919, 1026323. Place hold
Байгаль орчны ажилтнуудын орон нутгийн зөвлөлгөөн Илтгэлүүд

Зохиолч: -- Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам

Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар принтинг 2010Шифр: 20.18 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1028178. Place hold
Байгаль орчны менежментийг боловсронгуй болгох аргачилсан зөвлөмж "Байгаль орчны менежментийн чадавхийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд бэхжүүлэх нь" IDF Grant 051255 төслийн зөвлөхийн тайлан

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ Содпресс 2006Шифр: 20.18 Б 17.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030902, 1025652. Place hold
Байгаль орчны мэргэжилтэн, байцаагч, идэвхтэнд зориулсан гарын авлага

Зохиолч: -- Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Дэлхийн банк, Байгаль орчны яам, Цэнхэр гариг сан ТББ

Хэвлэлийн газар: УБ Зовхис ХХК 2006Шифр: 20.18я7 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028312. Place hold
Байгаль орчны стратеги үнэлгээ Сургалтын гарын авлага

Зохиолч: -- БОНХЯ

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2013Шифр: 20.18я7 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021192. Place hold
Байгаль орчны төлөв байдлын 2004-2005 оны тайлан

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006Шифр: 20.18(1) Б 174.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8030946, 1028227. Place hold
Байгаль орчны төлөв байдлын 2001 оны тайлан

Зохиолч: -- Монгол улсын байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2002Шифр: 20.18(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028308. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424