Электрон

Каталог

Биохими / Магисртын ажил/

| Номын нэр сонго:
"Балнадын нян залгиур" бэлдмэлийн бактерийн эсийг лизист оруулах чадварыг тогтоосон дүн.-: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: 420202

Зохиолч: Өлзийжаргал Эрдэнэцогтын. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.- Шифр: 28.4 Ө-74.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305570. Place hold
Амьтны гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн биохимийн үндэс

Зохиолч: Мягмарсүрэн Б., Дамдинсүрэн Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2019Шифр: 36.81 М 985.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8031700, 2023062. Place hold
Байцааны хивэн эрвээхэйн (Plutella maculipennis curt.,) хүрэнцэрийн эсрэг BT-MN01 биобэлдмэлийг туршсан дүн Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил Е05310201

Зохиолч: Батсайхан Э.

Хэвлэлийн газар: УБ 2018Шифр: 28.4 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306357. Place hold
Бактерийн гаралтай бордоо, Azotobakter chroococcum-аар бактерийн бордоо бэлтгэх. - Магистрын ажил:Е420216

Зохиолч: Анхтуяа М. -- БФ-Биохими, микробиологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1998 Шифр: 40.40 А-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30307. Place hold
Борцын биохими, шим тэжээлийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е442008

Зохиолч: Мөнхтуяа Г. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.072 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305535. Place hold
Британи зоосон цэцэг /Inula britannica L/ ургамлын биологийн идэвхит бодисын судалгаа.- Магистрын ажил: Е 420221

Зохиолч: Хонгорзул А. -- ХФ-Органик химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 42.143+24.2 Х-45.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302579. Place hold
Бруцеллёзыг оношлох рекомбинант эсрэгтөгөрч гарган авах боломж: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е05110101

Зохиолч: Гэрэлсүрэн Б. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2017.- Шифр: 28.072 Г-95.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306000. Place hold
Будан барбад /Leptopyrum fumarioides /L./ Rchb./-ын мутагены эсрэг идэвхит нэгдлийн судалгаа Магистрын ажил: Е420202

Зохиолч: Дэлгэрбат Б. -- ББТС-Микробиологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 28.4 Д-88.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303390. Place hold
Бэрцэцэг /Scabiosa Comosa Fisch./-ийн биологийн идэвхит бодисын судалгаа.- Магистрын ажил: Е420104

Зохиолч: Болод М. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 28.57 Б-54.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301884. Place hold
Дагуур тайжийн жинс /Elchinops dahuricus Fisch/ ургамлын биохими болон фитохимийн судалгааг хийх Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнхтуяа П. -- ХХИС-Органик химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 28.57 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303103. Place hold
Дөвөнтийн алтны хаягдал хүдрийн биоуусалтын Оюу-толгойн хүдрийн биоуусалттай харьцуулсан нь Магистрын ажил

Зохиолч: Одончимэг Н. -- ХФ-Ерөнхий орчны химийн салбар

Хэвлэлийн газар: УБ 2006 Шифр: 24.74 О-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302157. Place hold
Ерөнхий боловсролын сургуульд байгалийн ухааны хичээлд заах биохимийн сэдвүүдийн агуулгын боловсруулалт Магистрын дипломын ажил Е-420211

Зохиолч: Дашдулам Т.

Хэвлэлийн газар: УБ 2002 Шифр: 74.264 Д-39.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30940. Place hold
Жижиг навчит боролзгоно (DASIPHORA PARVIFOLA FISCH. JUZ)-ны фитохимийн болон IN VITRO нөхцөлд клалус үүсгэсэн судалгаа: Магистрын зэрэг гориолсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е420206

Зохиолч: Одонбаяр Б. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 28.57 О-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305055. Place hold
Залесовын зэдгэлжийн /ComarumSalesovianum/Steph./ Aschers. et Gr./ фитохимийн болон биологийн идэвхийн судалгаа.- Магистрын ажил: Е420207

Зохиолч: Банзрагчгарав О. -- ББС-Молекул биологи, генетикийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 28.57 Б-25.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304792. Place hold
Зарим ашигт ургамлын биохимийн найрлага, хүнсний зориулалтаар ашиглах боломжийг судалсан дүн.- Магистрын ажил

Зохиолч: Мөнхцэцэг Л. -- Зарим ашигт ургамлын биохимийн найрлага, хүнсний зориулалтаар ашиглах боломжийг судалсан дүн

Хэвлэлийн газар: УБ. 2003.- Шифр: 35.782 М-81.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301224. Place hold
Зарим төрлийн нэг төрлийн ашигт ургамлаас ундааны зориулалттай хагас бэлэн бүтээгдэхүүн гарган авах технологийн судалгаа Магистрын ажил: Е420201

Зохиолч: Энхсүх Л. -- БФ- Биохими, биоорганик химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 36.87+36.91 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302598. Place hold
Зарим уламжлалт эм, эмийн ургамал болон антибиотикийн бактерийн эсрэг үйлчлэлийг судалсан дүн: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е420202

Зохиолч: Баярцэцэг Б. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.57 Б-38.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305502. Place hold
Зарим хөрсөн дэх ферментийн идэвхийн судалгаа.- Магистрын ажил: Е420201

Зохиолч: Энхбаяр Ж. -- ББС-Биохими, биоорганик химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.- Шифр: 40.3 Э-66.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304557. Place hold
Зарим эмийн ургамлын болон ургамлын гаралтай галены бэлдмэлийн фитохимийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е442009

Зохиолч: Бадамжав Д. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.57 Б-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305531. Place hold
Зузаан навчит бадаан /Bergenia crassifolia (L.) Fritsch/-ы биохими, фитохимийн судалгааны зарим үр дүн Магистрын ажил: Е420201

Зохиолч: Сувдмаа Т. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2011 Шифр: 28.57+41.8 С-68.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303646. Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424