Электрон

Каталог

Биотехнологи /Магисртрын ажил/

| Номын нэр сонго:
Биотехнологийн аргаар Урал чихэр өвс /Glycyrrhiza uralensis Fisch./-ийн нөөцийг нэмэгдүүлэх боломж.- Магистрын ажил: 420107

Зохиолч: Алтанзул Х. -- ББС- Генетик-Молекул биологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2005 Шифр: 28.5 А-48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301714. Place hold
Боом үүсгэгчийг илрүүлэх эсрэгтөрөгч, эерэг ийлдэс гарган авсан ажлын үр дүн Магистрын ажил: Е420201

Зохиолч: Хажидмаа Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2011 Шифр: 51.9 Х-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303584. Place hold
Дрожжийн эсийн гадаргууд зарим физик, химийн үйлчлэлийн үзүүлэх нөлөө.- Магистрын ажил: Е420209

Зохиолч: Галбадрах Ч. --

Хэвлэлийн газар: УБ 2012 Шифр: 28.071 Г-19.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303839. Place hold
Монгол орны зарим үнэрт ургамлын эфирийн тос, түүнийг гоо сайхны бүтээгдэхүүнд хэрэглэх боломжийн судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Лхагвадулам Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1999.- Шифр: 35.61/1/ Л-87.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30530. Place hold
Оюу-Толгой алт-зэсийн хүдрийн биоуусалтын судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Очбаатар Ж.

Хэвлэлийн газар: УБ 2004 Шифр: 24.121 О-59.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 301573. Place hold
Хаягдал ус цэвэршүүлэлтэд биотехнологийн аргыг туршсан дүн: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е850200

Зохиолч: Гандолгор Ж. -- МУИС-ХШУИС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.082 Г-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305388. Place hold
Цагаан цээнэ /Paeonia lactiflora. Pall/ ягаан цээнэ /Paeonia anomala. L/-ийн биотехнологийн судалгаа Магистрын ажил: Е420107

Зохиолч: Болортуяа Ө. -- ББТС-Генетик молекулбиологийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2010 Шифр: 28.57 Б-55.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 303388. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424