Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 150 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Global environmental change:A natural and cultural enviromental history

Зохиолч: Mannon A.M.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Сингапур 1997Шифр: 20.1/M-25.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 20.
2. Mirror for humanity: A concise introduction to cultural anthropology.-

Зохиолч: Kottak C.P.

Хэвлэлийн газар: MC Graw Hill8 1996.-Шифр: 63.5 K-77.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1462.
3. Multitude: cross-cultural readings for writers

Зохиолч: Divakaruni C.B.

Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1993Шифр: 28.7/D-53.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1461.
4. Cultural anthropology

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 5Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1991Шифр: 28.7/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (6). Байрлал: 1463.
5. Anthropology: the exploration of human diversity

Зохиолч: Kottak C.P.

Дахин хэвлэлт: 7Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1997Шифр: 28.7/K-77.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 1469.
6. Anthropology 96/97

Дахин хэвлэлт: 8Хэвлэлийн газар: Америк DPG 1996Шифр: 28.71я5/A-62.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 1510.
7. Living resources for biotechnology: Animal cells

Хэвлэлийн газар: Англи Cambridge University Press 1990Шифр: 28.902/D-77.Төлөв: Гадаад фонд (6). Байрлал: 1513.
8. Statistical abstract of education, science and culture

Хэвлэлийн газар: Япон 1990Шифр: 60.6/S-81.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 2825.
9. Nomadic studies

Хэвлэлийн газар: Монгол 2000Шифр: 63.3/N-75.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 2855.
10. The foundations of early modern Europe, 1460-1559

Зохиолч: Rice E.F.

Хэвлэлийн газар: Америк W.W.Norton and Company 1970Шифр: 63.3/R-52.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 2857.
11. Winning commitment

Зохиолч: Dessler G.

Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1993Шифр: 65/D-46.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 2948.
12. Sensing Semiosis: Toward the possibility of complementary cultural Logics

Зохиолч: Merrell F.

Хэвлэлийн газар: Америк St. Martin's press 1998Шифр: 71.0/M-59.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 9105.
13. Two centuries of progress

Зохиолч: Jackson.L.C; Perrone.Vito.

Дахин хэвлэлт: 3Хэвлэлийн газар: Америк Glencoe 1991Шифр: 65.9(7)241/J-12.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 4148.
14. Comparative politics: A theoretical framework

Зохиолч: Almond.A.G; Powell.B.G.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Америк HarperCollinsCollegePublishers 1996Шифр: 66/A-39.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 4590.
15. The Case For Bureaucracy A Public Adminstration Polemic

Зохиолч: Goodsell.T.C.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: Америк Chatham House publishers 1985Шифр: 66/G-57.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 4624.
16. Culture and politics in the information age

Хэвлэлийн газар: Америк Routledge 2001Шифр: 60.56/C-97.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 8982.
17. Power and policy in Western European Democracies

Зохиолч: Wood.M.D.

Дахин хэвлэлт: 3Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1986Шифр: 66.5(4)/W-83.Төлөв: Гадаад фонд (1), Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 4981, 643.
18. Human rights: Sixty major global instruments

Хэвлэлийн газар: Америк McFarland 1992Шифр: 67.91/H-91.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 5217.
19. Politics and guilt: The destructive power of silence

Зохиолч: Schwan G.

Хэвлэлийн газар: Америк University of Nebraske Press 2001Шифр: 66/S-31.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 9084.
20. The cultural meaning of the scientific revolution

Зохиолч: Jacob M.G.

Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1988Шифр: 71/J-12.Төлөв: Гадаад фонд (2). Байрлал: 5397.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424