Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 2 бичлэг олдлоо.
|
Грани гидрологии


Хэвлэлийн газар: Л Гидрометеоиздат 1987Other title: Facets of Hydrology.
Шифр: 26.222 Г-77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Грани гидрологий


Хэвлэлийн газар: Л Гидрометеоздат 1980
Шифр: 26.222 Г-77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).