Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Базаргүр Дашзэвэгийн...
  Гантуяа Х.
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Диссертаци
  Цахим диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Архангай аймгийн түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох асуудалд/ түүхэн газарзүйн судалгааны аргаар/ Магистрын ажил

Зохиогч: Гантуяа Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 63.4/1-М1/л6 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын дээд палеолитын үеийн дурсгалын судалгаа (40.000-12.000 жилийн өмнө). Түүхийн ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл.- Мэргэжлийн индекс: S02220101

Зохиогч: Базаргүр Дашзэвэгийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 63.4(1) Б-16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын дээд палеолитын үеийн дурсгалын судалгаа (40.000-12.000 жилийн өмнө). Түүхийн ухааны д-р-ын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл.- Мэргэжлийн индекс: S02220101

Зохиогч: Базаргүр Дашзэвэгийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 63.4(1) Б-16.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Архангай аймгийн түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох асуудалд/ түүхэн газарзүйн судалгааны аргаар/ Магистрын ажил

Зохиогч: Гантуяа Х.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 63.4/1-М1/л6 Г-21.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).