Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"квант механик"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балашов В.В
  Ганцог Ц
  МКС-Хэрэглээний мате...
  О.Лхагва, Л.Эрдэнэту...
  Цоохүү Х
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
Материалын төрөл
  Цахим бакалаврын ажил
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 9 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл Квант механик, шугаман бус оптик: 1 дэвт

Зохиогч: Ганцог Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.314+72 Г 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Квант механикийн бодлого

Зохиогч: Цоохүү Х.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1992
Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9).

Уншлаганд гарсан (1).

Квант механик гэж юу вэ

Зохиогч: Компанеец А.С.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1979
Шифр: 22.314 К 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хар нүх ба шинэ ертөнц

Зохиогч: Хокинг С.В.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2010
Шифр: 22.314 Х 42.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (60),
Бизнесийн Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Физикийн курс квант физик 3-р хэсэг


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1997
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (12).

Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (9).

Квантын механик

Зохиогч: Цоохүү Х. -- МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Үсэг 2012
Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Квант механик дахь цөөн биеийн бодлогын математикийн зарим асуудалд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Чулуунбаатар О. -- МКС-Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.314 Ч-89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Математика программыг квант механикт ашиглах нь D053301

Зохиогч: Тэмүүлэн Сайнбаярын. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 22.314 Т 896.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).