Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"квант механик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Балашов В.В
  Ганцог Ц
  МУИС-ийн Физик-Элект...
  О.Лхагва, Л.Эрдэнэту...
  Цоохүү Х
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл Дэвт. 1: Квант механик, шугаман бус оптик

Зохиогч: Ганцог Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.314+72 Г 23.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Квант механикийн бодлого

Зохиогч: Цоохүү Х.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1992
Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Квант механик гэж юу вэ

Зохиогч: Компанеец А.С.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1979
Шифр: 22.314 К 63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хар нүх ба шинэ ертөнц

Зохиогч: Хокинг С.В.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2010
Шифр: 22.314 Х 42.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (57),
Бизнесийн Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Физикийн курс квант физик 3-р хэсэг


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1997
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (21),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Квантын механик

Зохиогч: Цоохүү Х. -- МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Үсэг 2012
Шифр: 22.314 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Квант механик дахь цөөн биеийн бодлогын математикийн зарим асуудалд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Чулуунбаатар О. -- МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.314 Ч 891.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).