Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"буддизм"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бямбаа Р
  Сүхбаатар Д
  Туул Л.
  Хавх Н., Цолмон Х
  Цонкапа Ч.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  НУУТ
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 85 бичлэг олдлоо.
|
Ноён хутагт Данзанравжаа Гүн ухааны үзэл

Зохиогч: Лхагвасүрэн Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит сервис 2003
Шифр: 86.35 Л 87.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Дээд авидармын хотлоос түүсний аугаа их тайлбар сайтар номлолын далай Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Лодой Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2003
Шифр: 86.35 Л 69.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Түвдийн буддизмын ертөнц Буддизмын философийн ба практикийн тойм

Зохиогч: Далай-Лам.


Хэвлэлийн газар: УБ Уриа 2004
Шифр: 86.35 Д 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Монгол төрийн бодлогын арга зүй, онол, үзэл баримтлалын үндсэн чиглэл

Зохиогч: Хавх Н., Цолмон Х.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит сервис ХХК 2003
Шифр: 60(1) Х 12.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Монголчуудын төвд хэлээр туурвисан монгол хэлэнд орчуулсан ном зүйн бүртгэл Б.3

Зохиогч: Бямбаа Р.


Хэвлэлийн газар: УБ Arvai PRINT 2004
Шифр: 91.9:81 Б 98.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголчуудын төвд хэлээр туурвисан монгол хэлэнд орчуулсан ном зүйн бүртгэл Б.2

Зохиогч: Бямбаа Р.


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 91.9+81 Б 98.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголчуудын төвд хэлээр туурвисан монгол хэлэнд орчуулсан ном зүйн бүртгэл Б.1

Зохиогч: Бямбаа Р.


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 91.9+81 Б 98.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх, эрх чөлөө

Зохиогч: -- МУИС-ийн Шашин судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 86.3 Ш 37.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Илтгэл, өгүүлэл, танилцуулгын эмхтгэл №3

Зохиогч: -- МУИС. Буддын Соёл судлалын төв


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС 2005
Шифр: 86.35 И 92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бурхан хүмүүн ертөнц

Зохиогч: Сүхбаатар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2005
Шифр: 86.35 С 86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Буддын гүн ухааны агуулгын харьцуулсан тайлбар-1 Дэвт.1, 2

Зохиогч: Хавх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 86.35 Х 12.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (2),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (26).

Буддын сургаалыг судалж ач тусыг нь хүртэхүй

Зохиогч: Оюунчимэг Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 86.2+86.35 О 63.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг Философи, Шашин судлал IX: №308 (51)


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Сборник текстов для студентов-буддологов

Зохиогч: Туул Л.


Хэвлэлийн газар: Монгол 1998
Шифр: 81.2Р/Т-81.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Словарь имён и терминов для студентов-буддологов

Зохиогч: Туул Л.


Хэвлэлийн газар: Монгол 1997
Шифр: 81.2Р-4/Т-70.
Номын сан:
НУУТ (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Восточная философия

Зохиогч: Томпсон М.


Хэвлэлийн газар: М Фаир-Пресс 2001
Шифр: 87.33(4Вел) Т-56.
Номын сан:
НУУТ (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (7).Большое руководство к этэпам пути пробуждения

Зохиогч: Цонкапа Ч.


Хэвлэлийн газар: Орос Ясный свет 1994
Шифр: 86.39/Ц-79.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Большое руководство к этэпам пути пробуждения

Зохиогч: Цонкапа Ч.


Хэвлэлийн газар: Орос Ясный свет 1995
Шифр: 86.39/Ц-79.
Номын сан:
НУУТ (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большое руководство к этэпам пути пробуждения

Зохиогч: Цонкапа Ч.


Хэвлэлийн газар: Орос Ясный свет 1997
Шифр: 86.39/Ц-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).История религий востока Учебное пособие для вузов

Зохиогч: Васильев Л.С.

Дахин хэвлэлт: 4-е изд.ss
Хэвлэлийн газар: M Феникс 1999
Шифр: 86.39 В-19.
Номын сан:
НУУТ (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).