Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батхүү Б.
  Тулга Ц.
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Банкны мэдээллийн системийн аюулгүй байдал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс

Зохиогч: Тулга Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973-018.2 Т-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны ERP систем: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс

Зохиогч: Батхүү Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973-018.2 Б-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны банкны ERP систем: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс

Зохиогч: Батхүү Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973-018.2 Б-34.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Банкны мэдээллийн системийн аюулгүй байдал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс

Зохиогч: Тулга Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973-018.2 Т-65.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).