Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 25 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Байгаль орчны тухай Монгол улсын хуулиуд

Хэвлэлийн газар: УБ Орбис 1997Шифр: 67.407(1) Б 17.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Хууль зүйн Сургууль (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 809979, 934740, 1010709.
2. Байгаль орчны чиглэлээр байгуулсан засгийн газар яамд байгууллага хоорондын гэрээ хэлэлцээр

Хэвлэлийн газар: УБ 1998Шифр: 20.1 Б 17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1028289.
3. Монголын байгаль орчны хуулиудын талаархи тайлбар, шүүмж, санал

Зохиолч: Вингард Дж.

Хэвлэлийн газар: УБ 1996Шифр: 67.99(1)5 В 48.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2010693.
4. Байгаль орчны хуулийн эмхтгэл Олон нийтэд зориулсан гарын авлага Б.2

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 67.407 Б 175.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 832475.
5. Байгаль орчин, барилга, геодези, зураг зүй Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

Зохиолч: Нарантуяа Г. -- Хууль зүйн үндэсний төв

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 67.407 Б 24.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020309.
6. Байгаль орчны хууль, бодлого, хөтөлбөр, журам Гарын авлага

Зохиолч: -- Эко Ази байгаль орчны дээд сургуль

Хэвлэлийн газар: УБ Арвайпринт 2006Шифр: 67.407(1)я7 Б 17.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030900, 1026816.
7. Байгаль орчны тухай Монгол улсын хуулиуд

Зохиолч: -- Байгаль орчныг хамгаалах алба

Хэвлэлийн газар: УБ Орбис 1999Шифр: 67.407(1) Б 17.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1026647.
8. Уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн эмхтгэл: Албан ажлын хэрэгцээнд зориулав

Зохиолч: -- Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын улсын алба

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2007Шифр: 67.407 У 591.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 9320075, 1028318.
9. Байгаль орчны хуулийн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд туслах гарын авлага

Зохиолч: Амархүү О., Ганпүрэв Б.

Хэвлэлийн газар: УБ 2010Шифр: 67.407 А 519.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021160.
10. Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хууль тогтоомжийн эмхтгэл

Зохиолч: -- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлал, геологи, уул уурхайн хяналтын газар, ХБНГУ-ын геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ 2012Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021157.
11. Уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн эмхтгэл Албан ажлын хэрэгцээнд зориулав

Зохиолч: -- Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын улсын алба

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2008Шифр: 67.407 У 591.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021159.
12. Уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн эмхтгэл Албан ажлын хэрэгцээнд зориулав

Зохиолч: -- Байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын улсын алба

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009Шифр: 67.407 У 591.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021158.
13. Байгаль орчны хууль, дүрэм, журмын лавлах

Зохиолч: Адъяа Я., Ариунбаяр Ц. -- Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, UNDP Mongolia

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 67.407 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2021230.
14. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын дүрэм журмууд Гарын авлага

Зохиолч: -- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар принтинг ХХК 2009Шифр: 67.407 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 2021174.
15. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын дүрэм, журмын эмхтгэл 2008-2011

Зохиолч: -- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

Хэвлэлийн газар: УБ Хязгаараас цааш 2012Шифр: 67.407 Б 174.Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030860, 2021204.
16. Байгаль орчны хуулийн эмхтгэл

Зохиолч: -- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

Хэвлэлийн газар: УБ BCIхэвлэлийн компани 2012Шифр: 67.407 Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2021239.
17. Ан агнуурын болон тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН)-ийн тухай монгол улсын хуулиуд Иргэдэд зориулсан гарын авлага

Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2012Шифр: 67.407(1) А 590.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028299.
18. Байгаль орчин хуулийн эмхтгэл

Зохиолч: -- МУ-ын Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ 2007Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1030090.
19. Байгаль орчны хуулийн эмхтгэл Олон нийтэд зориулсан гарын авлага Боть 1

Хэвлэлийн газар: УБ 2009Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028328.
20. Байгаль орчин Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл

Зохиолч: -- Байгаль орчны яам

Хэвлэлийн газар: УБ 2005Шифр: 67.407(1) Б 174.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1028296.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424