Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"атомын физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  MUBIS
  SHUBUS
  Галбадрах Д
  Сүхбаатар Цэдэнгийн
  Цогбадрах Намсрайн
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Диссертаци
  Цахим диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 17 бичлэг олдлоо.
|
Физик

Зохиогч: Базаррагчаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1971
Шифр: 22.3я72 Б 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Атомын физикийн семинарын хичээлийн зөвлөмж

Зохиогч: Лхагва О; Б.Жадамба, Х.Цоохүү.


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 22.38 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (37).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Атом, цөмийн физик

Зохиогч: Ганбаатар Н.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 22.38я73 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (18),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).Атомын энерги ба түүнийг ашиглах тухай

Зохиогч: Бямбаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1959
Шифр: 31.4 Б 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик Дэвт. 2

Зохиогч: Б.Базаррагчаа, Д.Ганбаатар,Н.Дамдинжав, Б.Доржсүрэн, С.Хүрэлсүх.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС 2005
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (22),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Физик

Зохиогч: Самдан А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 22.3я73 С 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Атомын цацаргалтын ба ЭПР спектр судлалын лабораторийн ажлууд

Зохиогч: Р.Галбадрах, Л.Энхтөр, Г.Шилагарди, М.Ганбат, М.Лувсандорж.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 22.383 А 86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Атомын орбитын шугаман нийлбэрийн ойролцоолол дахь бал чулуун хуудас болон нүүрстөрөгчийн наногуурсын энергийн зурвас ба зурвасын ангалаг Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Балт-Эрдэнэ Хишигбадрахын. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 22.38 Б 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гадны орны нөлөөнд орсон Жейнс-Каммингсын систем Магистрын ажил

Зохиогч: Галбадрах Д. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 22.383 Г 19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Удаан мөргөлдөөний хагас классик онол ба Т-матрицын арга Физикийн магистрын зэрэг хамгаалах ажил

Зохиогч: Цогбадрах Намсрайн. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.143 Ц 754.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гелийн атомын фотоиончлол Физик-математикийн ухааны дэд докторын зэрэг горилох диссертаци: 01.02.03.00

Зохиогч: Сүхбаатар Цэдэнгийн. -- МУБИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 22.383 С 861.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Атом ба цөмийн физикийн онолуудын суурь зөрчилүүд

Зохиогч: Отгоолой Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2013
Шифр: 22.383 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гадны орны нөлөөнд орсон Жейнс-Каммингсын систем Магистрын ажил

Зохиогч: Галбадрах Д. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 22.383 Г 19.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Атомын орбитын шугаман нийлбэрийн ойролцоолол дахь бал чулуун хуудас болон нүүрстөрөгчийн наногуурсын энергийн зурвас ба зурвасын ангалаг Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Балт-Эрдэнэ Хишигбадрахын. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 22.38 Б 23.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Гелийн атомын фотоиончлол Физик-математикийн ухааны дэд докторын зэрэг горилох диссертаци: 01.02.03.00

Зохиогч: Сүхбаатар Цэдэнгийн. -- МУБИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 22.383 С 861.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Удаан мөргөлдөөний хагас классик онол ба Т-матрицын арга Физикийн магистрын зэрэг хамгаалах ажил

Зохиогч: Цогбадрах Намсрайн. -- МУИС. ШУС. БУС Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.143 Ц 754.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).