Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"атомын физик"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  О.Лхагва, Л.Эрдэнэту...
  Отгоолой Б
  Р.Галбадрах, Л.Энхтө...
  Самдан А
  ФЭС
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 13 бичлэг олдлоо.
|
Физик

Зохиогч: Базаррагчаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1971
Шифр: 22.3я72 Б 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Атомын физикийн семинарын хичээлийн зөвлөмж

Зохиогч: Лхагва О; Б.Жадамба, Х.Цоохүү.


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 22.38 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (37).


Шилжүүлэгдсэн (12).

Атом, цөмийн физик

Зохиогч: Ганбаатар Н.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 22.38я73 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Атомын энерги ба түүнийг ашиглах тухай

Зохиогч: Бямбаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1959
Шифр: 31.4 Б 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик 2-р дэвт

Зохиогч: Б.Базаррагчаа, Д.Ганбаатар,Н.Дамдинжав, Б.Доржсүрэн, С.Хүрэлсүх.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС 2005
Шифр: 22.3я73 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Атомын физик Сурах бичиг

Зохиогч: Балашов В.В; О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2008
Шифр: 22.383я73 Б 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (9).

Физик

Зохиогч: Самдан А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 22.3я73 С 25.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Атомын цацаргалтын ба ЭПР спектр судлалын лабораторийн ажлууд

Зохиогч: Р.Галбадрах, Л.Энхтөр, Г.Шилагарди, М.Ганбат, М.Лувсандорж.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 22.383 А 86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Атомын орбитын шугаман нийлбэрийн ойролцоолол дахь бал чулуун хуудас болон нүүрстөрөгчийн наногуурсын энергийн зурвас ба зурвасын ангалаг.- Магистрын ажил

Зохиогч: Балт-Эрдэнэ Х. -- ФЭС- Онол туршлагын Физикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 22.38 Б-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гадны орны нөлөөнд орсон Жейнс-Каммингсын систем.- Магистрын ажил

Зохиогч: Галбадрах Д. -- ФЭС


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 22.383 Г-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Удаан мөргөлдөөний хагас классик онол ба Т-матрицын арга.- Магистрын ажил

Зохиогч: Цогбадрах Н. -- ФЭС


Хэвлэлийн газар: УБ. 1998.-
Шифр: 22.143 Ц-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гелийн атомын фотоиончлол.- Диссертаци:01.02.03.00

Зохиогч: Сүхбаатар Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ. 1996.-
Шифр: 22.383 С-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Атом ба цөмийн физикийн онолуудын суурь зөрчилүүд

Зохиогч: Отгоолой Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2013
Шифр: 22.383 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).