Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"гарын авлага"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Мижиддорж Н
  Мишиг Л
  Сүбаатар Г
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 438 бичлэг олдлоо.
|
Нийгмийн тухай мэдлэгийн тест

Зохиогч: Пүрэв О.


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 60 П 91.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Математик Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, мэргэжлийн боловсролын сургуульд элсэгчдэд тусламж

Зохиогч: Мекей А., Өвгөн Л.

Дахин хэвлэлт: 1 дэх хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1993
Шифр: 22.1я72 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн сэдвүүдээр хийсэн тест

Зохиогч: Гомбосүрэн Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Шувуун саарал компани 1997
Шифр: 60 Г 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Сургалтын технологи

Зохиогч: Ванчигсүрэн Д; Дорж Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУ-ны хэвлэх 1992
Шифр: 74(1)я2/ В 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Татварын хяналт шалгалтын нэгдсэн гарын авлага

Зохиогч: -- МУ-ын татварын ерөнхий газар


Хэвлэлийн газар: УБ Жаргалан 1996
Шифр: 65.9(1)26 Т 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Жигнэх урлагийн нууц


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 36.86 Ж 66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 9 Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ МХАYТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Б 47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 13 Жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл боловсруулах үнэлгээ хийх талаар иж бүрэн гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ МХАYТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Ж 68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Харьцуулсан улс төр

Зохиогч: Довчин Ё.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 66.0я2 Д 43.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Органик химийн лабораторийн хичээлийн гарын авлага Микрохимийн арга

Зохиогч: Оюунцэцэг Н; Д.Жамбал; Д.Рэнцэнмядаг.


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 24.2 О-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Амьтан судлалын хичээлийн бодит үзүүлэн бэлтгэх гарын авлага

Зохиогч: Пэлжидмаа С.


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 28.6я2 П 97.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 30 Мэргэжлийн бус хүмүүст зориулсан нягтлан бодох бүртгэл


Хэвлэлийн газар: УБ МХАҮТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) М 97.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 31 Бизнесийн үйл ажиллагаанд тээврийн зуун байгууллагыг ашиглах тухай зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 65.9(1) Б 47.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 38 Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан мини-лавлах №3


Хэвлэлийн газар: УБ МХАҮТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Б 47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бизнесийн боловсрол цуврал Б. 36 Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан мини-лавлах №1


Хэвлэлийн газар: УБ МХАҮТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Б 47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бизнесийн боловсрол цуврал Цувр. 37 Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан мини-лавлах №2


Хэвлэлийн газар: УБ МХАҮТ-ын хэвлэл 1999
Шифр: 65.9(1) Б 47.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Хөтөч тайлбарлагчийн гарын авлага Аялал жуулчлалын цуврал

Зохиогч: Өнөржаргал Ц. -- Засгийн газрийн хэрэгжүүлэгч агентлаг, Аялал жуулчлалын төв


Хэвлэлийн газар: УБ Баттулга трейд 1999
Шифр: 26.8я2 Ө 83.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Цэргийн бэлтгэлийн гарын авлага

Зохиогч: Бэхтулга С; Гаваа Р; Даваа Р; Долгоржав Л; Мягмарсамбуу Л; Оргодол Г; Равдан Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1982
Шифр: 68.49(1)9 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Худалдаа бэлтгэлийн агентын гарын авлага

Зохиогч: Борхүү С; Дамдинсүрэн Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 1984
Шифр: 65.9(1)421 Б 21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сурагчдад иргэний хамгаалалтын тухай өгүүлэх нь

Зохиогч: Гончаренко Г.И.


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн хэвлэх 1974
Шифр: 68.69 Г 55.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).