Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Улаанбаатар хотын зарим олон нийтийн газрын шуугианы түвшин.- Магистрын ажил: Е850100

Зохиогч: Мөнгөнтуяа Ц. -- ББС-Экологи, байгаль хамгааллын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 20.1 М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал

Дахин хэвлэлт: 1ss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг ХХК 2010
Шифр: 65.28+20.18 Б 174.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны цөлжилтийн атлас


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2013
Шифр: 20.1я6+26.82 М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчны аудит Сургалтын гарын авлага

Зохиогч: -- БОНХЯам. НҮБХХ


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2013
Шифр: 65.053 Б 17.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, туршлагын тухай сургалтын гарын авлага

Зохиогч: -- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам


Хэвлэлийн газар: УБ Арвин судар 2013
Шифр: 20.18 Э 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны богширгын овгийн шувуудын /Alaudidae/ биологи, экологи, хамгаалал.- Диссертаци: F420203

Зохиогч: Майнжаргал Галбадрахын.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 28.693.35 М-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цөлжилттэй тэмцэх хүрээлэн буй орчны олон улсын болон Монгол улсын эрх зүйн эх сурвалжууд.- Магистрын ажил: Е380100

Зохиогч: Түмэндэмбэрэл Б. -- ОУХС-Олон улсын харилцааны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 67.421 Т-78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт аргыг сэргээх асуудал.- Магистрын ажил: Е850200

Зохиогч: Даваабаяр Л. -- ГГС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 20.18 Д-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ил аргаар олборлолт бүрэн хийгддэг ордуудын нөхөн сэргээлтийн хувилбарууд.- Магистрын ажил: Е850200

Зохиогч: Золзаяа Г. -- ГГС-Геоэкологи-Орчин судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 20.18 З-64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хар Ямаатын байгалийн нөөц газрын менежментийн төлөвлөгөө: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиогч: Өгөөмөр Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 28.088л6 Ө-69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч: -- Ус цаг уур, орчны хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ADMON 2014
Шифр: 26.237 Б 88.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Зүүн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицохуй Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч: -- Ус, цаг уурын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ "BCI" хэвлэлийн помпани 2010
Шифр: 26.237 З-92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль орчин Хуулийн эмхтгэл

Зохиогч: -- МУ-ын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 67.407 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах эрх зүйн асуудал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиогч: Бархасбадь Б. -- МУИС-ХЗС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 67.407 Б-32.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улаанбаатар хотын зарим дүүргийн агаарын тоосонцорын найрлагыг тодорхойлсон нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиогч: Наранцэцэг Т. -- МУИС-ШУС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 20.18 Н-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Түймрийн менежментийн нэр томъёоны Англи-Монгол-Орос толь бичиг

Зохиогч: Б.Оюунсайхан, Ц.Чулуунбаатар, И.Г.Голдаммер , Ж.Ганбаатар, А.Ерицов. -- Дэлхийн түймрийн мониторингийн төв


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2014
Шифр: 43.4+81.2Анг.я2 Т 76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тэрэлж голын сав газар, геосистем


Хэвлэлийн газар: УБ Бэмби-Сан 2015
Шифр: 26.82 Т 939.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Уул уурхайн хор хохирлыг бууруулах олон улсын туршлага: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е312000

Зохиогч: Даваасүрэн А. -- МУИС-ОУХНУС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 65.28 Д-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ойн санг гэрээгээр эзэмшдэг нөхөрлөлүүдийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е850200

Зохиогч: Отгонбуян Ж. -- МУИС-ХШУИС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 65.34 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтэнд ургуулж буй модны суулгацанд бионүүрсийг туршсан дүн: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е622000

Зохиогч: Бат-Амгалан Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 20.18+43.4 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).