Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 97 бичлэг олдлоо.
|
Математик, арифметик, алгебрь, геометр


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1969
Шифр: 22-10я75 М 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шугаман алгебр ба шугаман програмчлалын үндэс Сурах бичиг

Зохиогч: Дэнзэн С.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1968
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Элементар математикийн сонгомол бодлогууд ба теоремууд арифметик ба алгебар

Зохиогч: Шклярский Д.О; Ченцов Н.Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1966
Шифр: 22.10 Ш 70.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Введение в теорию алгебр

Зохиогч: Чебоьарёв Н.Г.


Хэвлэлийн газар: Орос ОГИЗ 1946
Шифр: 22.14/Ч-34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн лавлах


Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС 2010
Шифр: 22.1я2 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Дээд математикийн бодлого бодох зөвлөмж 1-р хэсэг

Зохиогч: Дариймаа Г.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС 2011
Шифр: 22.1 Д 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Сонгодог математикийн сувд эрдэнэс

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Батболд Ц. -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2011
Шифр: 22.12 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дээд алгебр - I, II Их сургуулийн математикийн цуврал: Б.VIII

Зохиогч: Дашдорж Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 22.14я73 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дээд алгебр- III, IV Б.Х Их сургуулийн математикийн цуврал

Зохиогч: Дашдорж Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2011
Шифр: 22.14я73 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (35),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Математик Бодлого бодох аргачлал

Зохиогч: Ёндон Н.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2007
Шифр: 22.1 Ё 958.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ряды фурье в современном изложении 2

Зохиогч: Эдвардс Р.


Хэвлэлийн газар: Москва Мир 1985
Шифр: 22.162 Э-18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман алгебр ба геометр

Зохиогч: Мекей А. -- Монгол улсын их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2012
Шифр: 22.143я73 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (30),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).

8-р ангид квадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг судлах нэг хувилбар Магистрын ажил

Зохиогч: Ариунтуяа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 74.202+22.141 А-75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Бишрэлт тэнгэр 2011
Шифр: ББК 65.9(1)21/Б-38.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30).Дискрет математик Сурах бичиг

Зохиогч: Базарсад Я.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит сервис 2004
Шифр: 22.176я73 Б 16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн мэргэжлийн курс II

Зохиогч: Дашдорж Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 22.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дифференциальная геометрия и алгебры Ли и их приложения в теории поля

Зохиогч: Волобуев И.П; Кубышин Ю.А.


Хэвлэлийн газар: М УРСС 1998
Шифр: 22.13 /В-4.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман биш системийг бодох Ньютоны арга ба түүний хувилбарууд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Анхбаяр Г. -- МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 22.143 А 662.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Вертексные алгебры для начинающих

Зохиогч: Кац В.Г.


Хэвлэлийн газар: М МЦНМО 2005
Шифр: 22.14 К-30.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ассоциатив цагирагийн радикал ангийн зарим асуудал Магистрын ажил: Е460100

Зохиогч: Хулан Т. -- МКС- Алгебрийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 22.144 Х-68.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).