Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
    Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
    Байгалийн ухааны уншлагын танхим
    Байгалийн ухааны ГНОФ
    Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 6 бичлэг олдлоо.
|
Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2003
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын байгалийн газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУХ 1998
Шифр: 20.1я6 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орноор жуулчлах тавин зам Монголын аялал жуулчлалын газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ СААЗИ 1995
Шифр: 26.8г(1) Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.

Дахин хэвлэлт: 7ss
Хэвлэлийн газар: УБ Стартлайн 2011
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Стартлайн 2008
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орноор жуулчлах зуун зам

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2001
Шифр: 26.8г Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).