Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Addison Wesley
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bittinger M.L.
  Greenwell R.N.
  Grimaldi R.P.
  Thomas G.B.
  Winston P.H.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 230 бичлэг олдлоо.
|
Manifolds, tensor analysis, and applications

Зохиогч: Abraham R; Marsden J. E; Ratiu T.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1983
Шифр: 22.1/A-16.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Elements of materials science and engineering

Зохиогч: Vlack V.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1975
Шифр: 22.3/V-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Thermodynamic formalism


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1978
Шифр: 22.213/T-44.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Signals, systems, and transforms

Зохиогч: Jackson L. B.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1991
Шифр: 22.3/J-23.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Catastrophe theory

Зохиогч: Castrigiano D. P. L; Hayes S. A.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1993
Шифр: 22.1/C-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).An introduction to chaotic dynamical systems

Зохиогч: Devaney R. L.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1987
Шифр: 22.213/D-49.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Discrete mathematics for computer scientists

Зохиогч: Truss.J.K.


Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1991
Шифр: 32.973-018/T-88.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Modern elementary particle physics

Зохиогч: Kane G.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1987
Шифр: 22.3/K-19.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Lagrangian interaction

Зохиогч: Doughty N. A.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Сингапур Addison Wesley publishing company 1990
Шифр: 22.3/D-77.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Symmetry in inorganic chemistry

Зохиогч: Dorain P. B.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1965
Шифр: 24.2/D-74.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).An introduction to computer simulation methods

Зохиогч: Gould H; Tobochnik J.


Хэвлэлийн газар: Addison-wesley Publishing company 1938
Шифр: 22.3/G-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).University of chicago graduate problems in physics with solutions

Зохиогч: Cronin J.A; Grennberg D.F; Telegdi V.L.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1967
Шифр: 22.3/C-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).An introduction to computer simulation methods: Applications to physical systems

Зохиогч: Gould.H; Tobochnik.J.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1988
Шифр: 32.973+22.3/G-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Distributed systems management

Зохиогч: Landsford A; Moffett J.D.


Хэвлэлийн газар: Англи Addison Wesley publishing company 1993
Шифр: 65.30+65.290-2/L-24.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Operations Management. Strategy and analysis

Зохиогч: Krajewski.J.L.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1990
Шифр: 65 O-10.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Economics in the News

Зохиогч: Pleeter.S.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1990
Шифр: 65.5 E-11.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1).Economics study guide

Зохиогч: Atkinson B; Cohen A. J; King H. B.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Англи Addison Wesley publishing company 1995
Шифр: 65/A-90.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1).Spreadsheet and database cases for information systems

Зохиогч: Knab R. W.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1992
Шифр: 32.973/K-59.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1).Quantitative methods for business

Зохиогч: Waters D.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison Wesley publishing company 1993
Шифр: 65.290-2/W-31.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1).Орчин цагийн Монгол хэл

Зохиогч: Одончимэг Д., Жагьарал Р; Хар Дорж.


Хэвлэлийн газар: Унгар Addison-wesley Publishing company 1983
Шифр: 81.2М О-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).