Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   pb:Бит пресс
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Дагвадорж Д
  МУИС. Буддын Соёл су...
  Пүрэвсүрэн Г
  Энхтөр Н
  Өлзийсайхан Д
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 220 бичлэг олдлоо.
|
Системийн шаардлагын шинжилгээ Их, дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Системийн шинжилгээ ба зохиомж Их дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол-Хятадын харилцаа Шинэ боломж, сорил (Эмхэтгэл)

Зохиогч: Батцэцэг Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 66.4 Б 342.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Шүлгүүд

Зохиогч: Нямхишиг Х.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2014
Шифр: 84(1)-5 Н 98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Богд хааны Ногоон Дара Эх шүтээнүүд

Зохиогч: -- Богд Хааны Ордон музей


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2015
Шифр: 79.1+86.35 Б 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Шинийн наймны Цагаан Дара Эх

Зохиогч: -- Богд Хааны Ордон музей


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 79.1+86.35 Ш 65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Нэвтрүүлэгч, хөтлөгчөөр бэлтгэгдэх их дээд сургуулийн сэтгүүлзүй, тайз, дэлгэцийн урлагийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Баяртогтох М.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 76.03я7 Б 38.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Соёл судлаачдын үндэсний Х семинарын материал 2017.05.19


Хэвлэлийн газар: УБ Бит Пресс 2017
Шифр: 71.0 С 52.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Нийгмийн халамжийн ажлын үндэс Нийгмийн ажилтнууд, оюутан, суралцагчдад зориулав

Зохиогч: И Сү Жин, Хуан Гён Ран, Т.Намжил, Б.Сүх-Очир. -- Улаанбаатар их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2014
Шифр: 60.54 Н 587.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хэрэглээний найруулга зүй ба найруулах эрдэмд суралцах нь

Зохиогч: Баттөгс Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2017
Шифр: 81.2М-5 Б 341.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Харилцааны ёс журам Орон орны харилцааны ёс журмаас суралцагчдад зориулав

Зохиогч: Намжил Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2014
Шифр: 87.7 Н 256.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (2),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монгол гэр бүлийн нэвтэрхий тайлбар толь

Зохиогч: Намжил Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2017
Шифр: 74.9(1)я2 Н 256.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Хүрээлэн буй орчин эрүүл мэнд Бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч: -- БОНХЯ, ЭМЯ


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2014
Шифр: 20.18 Х 846.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ан агнуурын болон тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН)-ийн тухай монгол улсын хуулиуд Иргэдэд зориулсан гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2012
Шифр: 67.407(1) А 590.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын бурханы шашин дахь дээрхийн гэгээн Богд Жавзандамба хутагтын институц: Өнгөрсөн , эдүгээ ба ирээдүй Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч: -- Монголын бурхан шашинтны төв


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2018
Шифр: 86.2(1) М 695.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол бадарчин Түүх, угсаатны зүйн судалгаа

Зохиогч: Сонгуульхүү Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2018
Шифр: 63.5(1) С 568.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Universal design буюу түгээмэл загвар

Зохиогч: -- Дэлхийн зөн Монгол

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс
Шифр: 30.4 U-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Соёл судлал Сурах бичиг

Зохиогч: Дорждагва Т. -- Монголын соёл судлалын холбоо

Дахин хэвлэлт: 5 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2019
Шифр: 71.0я73 Д 542.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүүхдийн зан байдлыг сайжруулах сэтгэц заслын үндсэн арга, техник

Зохиогч: Байгаль Ө., Нандинцэцэг Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2019
Шифр: 88.8 Б 174.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлгийн хүчирхийлэл,хүчингийн гэмт хэргийн хууль эрхзүйн зохицуулалт Бусад орны хууль тогтоомжоос

Зохиогч: -- Монголын эмэгтэйчүүдийн сан, Хүйсийн тэгш эрхийн төв


Хэвлэлийн газар: УБ Бит Пресс 2005
Шифр: 60.7+67.408 Б-931.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1).