Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 8 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Социологи Сурах бичиг

Зохиолч: Радугин А.А., Радугин К.А.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003Шифр: 60.5 Р 15.Төлөв: Нийгмийн ухааны ГНОФ (4), Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (10). Байрлал: 5032590, 5030454, 2011358.
2. Введение в менеджмент: Социология организаций и управления

Зохиолч: Радугин А.А; Радугин К.А.

Хэвлэлийн газар: Орос 1995Шифр: 60.56/Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). In transit (1). Байрлал: 82430.
3. Социология: Курс лекций

Зохиолч: Радугин А.А; Радугин К.А.

Хэвлэлийн газар: Орос Владос 1995Шифр: 60.5/Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (2). Байрлал: 81809.
4. Социология. Курс лекций

Зохиолч: Радугин А.А.

Хэвлэлийн газар: Орос Воронежского университета 1994Шифр: 87.6/Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 81377.
5. Социология: Курс лекций

Зохиолч: Радугин А.А; Радугин К.А.

Хэвлэлийн газар: Орос Воронежское книжное издательство 1994Шифр: 87.6/Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 81810.
6. Гоо зүй Сурах бичиг

Зохиолч: Радугин А.А. -- СУИС-Соёл иргэншлийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2011Шифр: 87.8я73 Р 15.Төлөв: Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). In transit (5). Байрлал: 5043984, 1020402.
7. Социологи: Сурах бичиг

Зохиолч: Радугин А.А., Радугин К.А.

Дахин хэвлэлт: 2Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2013Шифр: 60.5я73 Р 15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 1023128.
8. Введение в религиоведение Теория, история и современные религии

Зохиолч: Радугин А.А.

Хэвлэлийн газар: М Центр 1999Шифр: 86.3 Р-15.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (4). Байрлал: 1586585.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424