Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Радугин А.А
  Радугин А.А.
  Радугин А.А., Радуги...
  Радугин К.А.
  СУИС-Соёл иргэншлийн...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8 бичлэг олдлоо.
|
Социологи Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 60.5 Р 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (7),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Введение в менеджмент: Социология организаций и управления

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос 1995
Шифр: 60.56/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Социология: Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Владос 1995
Шифр: 60.5/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Социология. Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Воронежского университета 1994
Шифр: 87.6/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Социология: Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Хэвлэлийн газар: Орос Воронежское книжное издательство 1994
Шифр: 87.6/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гоо зүй Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А. -- СУИС-Соёл иргэншлийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2011
Шифр: 87.8я73 Р 15.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Социологи: Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2013
Шифр: 60.5я73 Р 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Введение в религиоведение Теория, история и современные религии

Зохиогч: Радугин А.А.


Хэвлэлийн газар: М Центр 1999
Шифр: 86.3 Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).