Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Ганбат Ц"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ганбат Ц
  Ганбат Ц.
  Ганбат Ц., Сарангэрэ...
  МКС
  Өнөрбаяр Г.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 17 бичлэг олдлоо.
|
Турбо Паскалийн график горим

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 32.973 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Программчлалын систем TURBO PASCAL 1

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Баттулга трейд 1993
Шифр: 32.973 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Программчлалын систем TURBO PASCAL 2

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Номин 1993
Шифр: 32.973 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Excel for 97 Windows: Тооцооны хүснэгт

Зохиогч: Ариунтуяа Д., Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ TU Printing 1998
Шифр: 32.973 А 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (28),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Хүн ба компьютерийн харилцаа Програм хангамжийн зохиомж

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 32.973-018.2 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хил хамгаалах байгууллагад үйлдэгдэж буй амиа хорлолтын нөхцөл, шалтгааныг судлах нь Магистрын ажил

Зохиогч: Ганбат Ц. -- НШУС-Социологи, нийгмийн ажилтны тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 67.401.213 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Газрыг аж ахуйн зориулалтаар хувьчлах.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ганбат Ц. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 65.32-5 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Банкны үйлчилгээг зарим шинэ бүтээгдэхүүнээр өргөжүүлэх нь Магистрын ажил

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.262.1 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын сонины менежментийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Өнөрбаяр Г.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2003.-
Шифр: 76.02/1/ Ө-83.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Онолгүй байна гэдэг өөрөө онол

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2010
Шифр: 66+76.01 Г 214.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Программ хангамжийн чанарын менежмент

Зохиогч: Ганбат Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ Aдмон 2004
Шифр: 32.973.26-018.2 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Системийн компьютерийн загварчлал

Зохиогч: Ганбат Ц.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн хэвлэл 2004
Шифр: 32.973.26-018.2 Г 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Жолоочийн хариуцлагын даатгалын нэгдсэн систем.- Магистрын ажил: Е524000

Зохиогч: Болор Б. -- МКС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973.202 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).NoSQL өгөгдлийн санг удирдах системийг Relational өгөгдлийн санг удирдах системтэй харьцуулах нь.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ундрал Г. -- МКС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 32.973.26-018.2 У-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүн ба компьютерийн харилцаа Компьютерын программын зохиомж

Зохиогч: Ганбат Ц., Сарангэрэл Д.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн хэвлэх газар 2018
Шифр: 32.973-018.2 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Мэдээлэл хайлтын үндэс Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг

Зохиогч: Ганбат Ц., Сарангэрэл Д. -- Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль. Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС хэвлэл 2019
Шифр: 32.973я73 Г 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Программчлалын систем TURBO PASCAL

Зохиогч: Ганбат Ц.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Есөн эрдэнэ 1996
Шифр: 32.973 Г 21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).