Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Болормаа Г."'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Болормаа Г
  Болормаа Г.
  Болормаа Г.
  НШУС-Улс төр судлалы...
  Роберт Манделл
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим диссертаци
  Цахим магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 10 бичлэг олдлоо.
|
Аялал жуулчлалын бүс нутагт төлөвлөлт

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ ХИС 2002
Шифр: 26.8Г Б 55.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Жуулчны баазын менежмент

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ ХИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 65.432 Б 55.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Хорьдугаар зууныг эргэн харахад

Зохиогч: Роберт Манделл.


Хэвлэлийн газар: Монгол 2007
Шифр: 65.49-03/Р-582.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (20).Экономиксийн үндэс. Гарын авлага

Зохиогч: -- ХЗДХЯам Шүүх эрх зүйн шинэчлэлт төсөл


Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Содпресс 2007
Шифр: 65.01 Э-38.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (145).Сэрүүн зүүдний амраг Эссэ, өгүүллэг, жүжиг

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар 2009
Шифр: 84/1/2-44 Б 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монголын аялал жуулчлалын бүс нутгийн хөгжлийн маркетингийн стратегийн асуудалд.- Магистрын ажил: Е-807200

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2000.-
Шифр: 26.8г Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Маршалл-Лернерийн нөхцлийн практик хэрэглээ.- Магистрын ажил

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2002.-
Шифр: 65.5 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ардчиллыг үнэлэх иргэдийн өөрийн үнэлгээ, аргачлал.- Магистрын ажил

Зохиогч: Болормаа Г. -- НШУС-Улс төр судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.-
Шифр: 66.5/1/ Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны тарваган тахлын байгалийн голомтын агуулагч амьтдын гадны шимэгчид.- Диссертаци: F420100

Зохиогч: Болормаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2005.-
Шифр: 28.083 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын гадаад өрийн төлөв байдал.- Магистрын ажил: Е311900

Зохиогч: Болормаа Г. -- ОУХНУС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 65.268 Б-55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).