Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 15 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Мичид шүргэх алтай Жаран дууны түүвэр

Зохиолч: Батсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981Шифр: 85.29 Б 34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 205911.
2. Хөгжмийн суутан

Зохиолч: Батсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979Шифр: 85.2 Б 34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 105797.
3. Шинжлэх ухаан техникийн дэвшлийн үеийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

Зохиолч: Батсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980Шифр: 51.24 Б 34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 105453.
4. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

Зохиолч: Батмөнх Г; Батсүрэн Д; Мөнхтогтох Д; Пүрэвжав Г; Сүрэнхорлоо Д; Тажаа Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980Шифр: 51.24 Б 33.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 205361.
5. Монгол орны /Rubus sachulinensis LevL, Sumbucus manshurica Kitag/хоёр зүйл Эмийн ургамлын биохими ба микробын эсрэг идэвхийн судалгаа Магистрын ажил: Е4202069

Зохиолч: Хишигбуян Д. -- ББТС- Биохими, биоорганик химийн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008 Шифр: 28.57 Х-37.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302721.
6. Газар ашиглалтын өөрчлөлт, гудамж замын хөдөлгөөнд үзүүлэх нөлөөлөл.- Магистрын ажил:Е442800

Зохиолч: Батсүрэн Д. -- ГГС-Аялал жуулчлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 2008Шифр: 65.32-5 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302642.
7. Шүхэртэний /Apiaceae/ овгийн хависгана навчит бэриш /Bupleurum scorzonerifolium Willd/ ургамлын хими ба биологийн судалгаа Магистрын ажил: Е420201

Зохиолч: Цэдэндорж Ц.

Хэвлэлийн газар: УБ 2007 Шифр: 28.57 Ц-94.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 302424.
8. Шар хорс ургамлын үрийн дитерпений алкалоидын химийн судалгаа.- Магистрын ажил

Зохиолч: Мягмарсүрэн С. -- ХФ-Органик химйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ. 1999.- Шифр: 24.239 М-98.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30329.
9. Химическое изучение дитерпеновых алкалоидов трех видов растений рода ACONITUM.- Диссертация. 020010

Зохиолч: Батбаяр Н. -- АНМИХ

Хэвлэлийн газар: УБ. 1996.-Шифр: 24 Б-28.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4050.
10. Спектроскопия ямр природных фенилпропаноидов.- Диссертация. 020010

Зохиолч: Даваасамбуу Г.

Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.- Шифр: 24.5 Д-13.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 4038.
11. Сагсай чонын өргөс (Carduus crispus L.) -ийн фитохими ба биологийн идэвхийн судалгаа.- Диссертаци: F420206

Зохиолч: Даваахүү Г.

Хэвлэлийн газар: УБ. 2011.- Шифр: 28.080.1+28.072 Д-12.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 40415.
12. Гүнриг "Намбар Нанзад" бурханы мутарлагын утга.- Магистрын ажил: Е312100

Зохиолч: Батсүрэн Д. -- НШУС-Шашин судлалын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Шифр: 86.35 Б-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304768.
13. Жимсгэнэт хотир (Zygophyllum melongena.BGE) ургамлын бага молекулт нэгдлийн фитохимийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е420206

Зохиолч: Чулуунням Л. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.- Шифр: 28.57 Ч-89.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305490.
14. Aconitum ба Delphinum-ын төрлийн зарим зүйл ургамлын дитерпены алкалоидын бүтцийн судалгаа

Зохиолч: Батсүрэн Д.

Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2014Шифр: 28.57 Б 340.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Checked out (1). Байрлал: 2021166.
15. Дуунаас дуурь хүрсэн зам Монголын орчин үеийн хөгжмийн уран бүтээлийн түүхэн тойм 1921-1970

Зохиолч: Батсүрэн Д; Ж.Энэбиш.

Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971Шифр: 85(1) Б 34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1029960.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424