Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи. Технологийн бүдүүвчүүд Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС. ҮТДС.Гаралтын мэдээ: УБ.: ШУТИС-ийн Хэвлэлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 2006.Тооны мэдээ: 48.Шифр: 43.90 Ц 75.Түлхүүр үг: мод бэлтгэл | ойн агуулахын ажил | мод бэлтгэлийн техник, технологи | технологийн бүдүүвч
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029731 981085 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029732 981086 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029733 981087 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020351 981088 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020352 981089 Бэлэн

ЭШФ Т 20351, 20352; БУУТ 29731-29733

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424