Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ . Билгүүн ухааны шастир

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 195.ISBN: 978-99929-918-3-6.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Адиша богдын сургаал | Ошо багшийн тайлбар | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046008 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046009 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5046010 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021159 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021160 Бэлэн

ЭШФ Б 21159-21160, НХУУТ 46008-46010

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424