Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Агнистын гэгээ. Амьдралын хүлээснээс ангижрахуй

Гаралтын мэдээ: УБ.: НЭПКО, 2011.Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.Тооны мэдээ: 231.ISBN: 99929-0-575-1.Шифр: 86.35 А 22.Түлхүүр үг: шашин | буддын шашин | Тогмар Ложон | Агнистын гэгээ | цуврал
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5045996 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5045997 Бэлэн
Ном Ном Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5045998 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021151 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1021152 Бэлэн

ЭШФ Б 21151-21152, НХУУТ 45996-45998

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424