Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Engineering Economy.

Зохиогч: Leland Blank.P.E.
Гаралтын мэдээ: Америк.: McGraw-Hill Book company, 2002.Дахин хэвлэлт: 5.Тооны мэдээ: 741 p.ISBN: .Шифр: 65 L-50.Түлхүүр үг: Engineering economyХэл: Англи хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
4 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
5 Бэлэн

Foundation of Engineering Economy How time and interest Affect Money

Англи хэл

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424