На переднем крае идейной борьбы


Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Ленинградского Университета 1974
Шифр: 87.3/Н-12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: На переднем крае идейной борьбы
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
947 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
948 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
949 Бэлэн