Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Из истории средневековой Европы .(X-XVII вв.)/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Московского университета, 1957.Тооны мэдээ: 184.ISBN: .Шифр: 63.3(0)/И-32.Түлхүүр үг: история | средние века | Европа | X-XVII вв | сборник статей
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115006 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115007 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-5006-5007

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424