Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

История стран зарубежного востока в средние века/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Московского университета, 1957.Тооны мэдээ: 371.ISBN: .Шифр: 63.3(0)4/И-90.Түлхүүр үг: история | средние века | история востока | учебник
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном НУУТ
1020 Бэлэн
Ном Ном НУУТ
1021 Бэлэн
Ном Ном НУУТ
1022 Бэлэн
Ном Ном НУУТ
8678 Бэлэн
Ном Ном НУУТ
8679 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114967 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114968 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114969 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114970 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114971 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114972 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
114973 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-4967-4973

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424