Текст томруулах:    
Географический атлас

Дахин хэвлэлт: 4
Хэвлэлийн газар: Орос Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР. 1983
Шифр: 26.8я6/Г-35.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).Бэлэн (23).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Географический атлас/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
21312 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
21313 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
21314 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
21315 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
21316 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7427 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7428 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7429 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
817430 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7431 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7432 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7433 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
20796 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
4220 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
4221 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
4222 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
4223 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114226 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114227 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114228 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114229 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114231 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
114224 Бэлэн