Он цагийн шастир

Зохиогч: Цэнджав Д.


Гаралтын мэдээ: УБ Бемби сан 2010

Шифр: 76.01 Ц 95.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Бэлэн (11).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Он цагийн шастир
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510001 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 11:30:08
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510002 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 11:30:37
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510003 In transit from Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 11:30:40
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510004 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 11:30:02
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510005 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510006 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510007 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510008 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5510009 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041746 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:18:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041747 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041748 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041749 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:18:18
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041750 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041751 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:18:21
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5041752 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 15:18:25
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013846 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013847 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013848 Бэлэн