Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Олон улсын бизнес.

Зохиогч: Отгонсайхан Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ХҮДС.Гаралтын мэдээ: УБ.: Соёмбо принтинг, 2009.Тооны мэдээ: 567.ISBN: 9789992944307.Шифр: 65.5 О-535.Түлхүүр үг: Олон улсын бизнес | Олон улсын худалдаа | Олон улсын валют санхүү | валют | хөрөнгө оруулалт | электрон бизнес
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Төрийн санхүү | олон улс судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896518 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896519 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896520 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896521 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896522 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896523 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896524 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896525 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896526 Бэлэн
Ном Ном Бизнесийн Сургууль
896527 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834067 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834068 1 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834069 2 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834070 3 Бэлэн
Ном Ном Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834071 4 Бэлэн

ОУХНУС 4067-4071

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424