Электроникийн үндэс

Зохиогч: Ганбат Б. -- МУИС. ХШУИС

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2022
Шифр: 32.85я73 Г 211.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (11).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (15).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Электроникийн үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517742 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517743 Уншлаганд гарсан 2023-09-21
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517744 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517745 Уншлаганд гарсан 2023-12-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517746 Уншлаганд гарсан 2023-12-11
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517747 Уншлаганд гарсан 2023-12-11
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517748 Уншлаганд гарсан 2023-12-07
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517749 Уншлаганд гарсан 2023-12-08
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517750 Уншлаганд гарсан 2023-12-11
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517751 Уншлаганд гарсан 2023-12-08
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517752 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517753 Уншлаганд гарсан 2023-11-29
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517754 Уншлаганд гарсан 2023-12-06
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517755 Уншлаганд гарсан 2023-12-08
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517756 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032532 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032533 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032534 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032535 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032536 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032537 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032538 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032539 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8032541 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:26:18
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8032542 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:26:25
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8032543 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 16:26:21
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025914 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025915 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025916 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
8032540 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-17 18:07:38