Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

"Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурал: 2017 оны 1-р сарын 11-12.

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БОАЖЯ.Гаралтын мэдээ: УБ.: Соёмбо принтинг, 2017.Тооны мэдээ: 135.ISBN: 978-99978-0-403-7.Шифр: 20.18+72 Н 588.Түлхүүр үг: экологи | байгаль орчин | хүрээлэн буй орчин | эрдэм шинжилгээний хурал
Товч агуулга :
Эрдэм шинжилгээний III бага хурлын нэгдсэн хуралдаан “Биологийн олон янз байдал ба хүрээлэн буй орчны менежмент”, “Газар ашиглалт, газрын доройтол, менежмент, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн асуудал”, “Усны нөөцийн судалгаа, менежментийн асуудал”, “Монгол орны ойн нөөц, менежмент ба аялал жуулчлалын менежментийн асуудлууд” гэсэн салбар хурлуудыг зохион байгуулж, Монгол орны байгаль, газарзүйн онцлогийг харуулсан гэрэл зургийн шилдэг бүтээлүүдийн үзэсгэлэн гарган, байгаль шинжлэлийн чиглэлээр туурвисан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн үзэсгэлэн, худалдааг зохион байгуулав.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй | Байгаль орчны хамгаалах технологи Монгол ном
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1028306 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

ЭШФ Б-28306

Эрдэм шинжилгээний III бага хурлын нэгдсэн хуралдаан “Биологийн олон янз байдал ба хүрээлэн буй орчны менежмент”, “Газар ашиглалт, газрын доройтол, менежмент, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн асуудал”, “Усны нөөцийн судалгаа, менежментийн асуудал”, “Монгол орны ойн нөөц, менежмент ба аялал жуулчлалын менежментийн асуудлууд” гэсэн салбар хурлуудыг зохион байгуулж, Монгол орны байгаль, газарзүйн онцлогийг харуулсан гэрэл зургийн шилдэг бүтээлүүдийн үзэсгэлэн гарган, байгаль шинжлэлийн чиглэлээр туурвисан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн үзэсгэлэн, худалдааг зохион байгуулав.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424