Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Библи .

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монголын библийн нийгэмлэг.Гаралтын мэдээ: УБ.: Монголын библийн нийгэмлэг, 2015.Дахин хэвлэлт: 4 дэх хэвл.Тооны мэдээ: 1645.Шифр: 86.37 Б 46.Түлхүүр үг: шашин судлал | христосын шашин | библи | хуучин гэрээ | шинэ гэрээ
Товч агуулга :
Библи нь нийтдээ том, жижиг жаран зургаан номын эмхтгэл бөгөөд дотроо “Хуучин гэрээ”, “Шинэ гэрээ” нэртэй хоёр боть болж хуваагддаг. Өөрийн сонирхож буй гол чухал асуултуудыг Библиэс олж мэдэхийн тулд уг номын арын хуудсанд буй индексийн тусламжаар чухам ямар номоос уншихаа шийдэж болно. Үүнд Библийн ном бүр өөрийн нэртэйгээс гадна бүлгийн дугааруудтай бөгөөд бүлэг бүр нь дотроо дугаар бүхий хэсгүүдтэй. Библийн тодорхой нэгэн гол чухал үг юмуу ойлголтыг индексээс олсныхоо дараа бүлэг болон хэсгийн дугаараар нь хөөж олоод дээрх номуудын аль нэгнээс нь сонирхсон зүйлээ уншиж болох юм.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2017478 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2017479 Бэлэн

ЭШФ Т 17478, 17479

Библи нь нийтдээ том, жижиг жаран зургаан номын эмхтгэл бөгөөд дотроо “Хуучин гэрээ”, “Шинэ гэрээ” нэртэй хоёр боть болж хуваагддаг. Өөрийн сонирхож буй гол чухал асуултуудыг Библиэс олж мэдэхийн тулд уг номын арын хуудсанд буй индексийн тусламжаар чухам ямар номоос уншихаа шийдэж болно. Үүнд Библийн ном бүр өөрийн нэртэйгээс гадна бүлгийн дугааруудтай бөгөөд бүлэг бүр нь дотроо дугаар бүхий хэсгүүдтэй. Библийн тодорхой нэгэн гол чухал үг юмуу ойлголтыг индексээс олсныхоо дараа бүлэг болон хэсгийн дугаараар нь хөөж олоод дээрх номуудын аль нэгнээс нь сонирхсон зүйлээ уншиж болох юм.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424