Текст томруулах:    
Уучлаарай та номын сангийн эрхээрээ нэвтэрч орно уу !
ЦАХИМ НОМ, СУРАХ БИЧГИЙГ АШИГЛАХ НӨХЦӨЛ

МУИС-ийн номын сангийн журмын 4.3 заалтыг үндэслэн ном, сурах бичгийг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэв. Энэхүү нь ном, сурах бичиг нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан тул та дараах шаардлагыг хангаж ашиглана уу!

БҮТЭЭЛИЙГ АШИГЛАХДАА:

  • Зохиогчийн нэр, эх сурвалжийг заавал дурьдана;
  • Зөвхөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээл, шүүмж болон мэдээллийн зорилгоор ишлэл авч хэсэгчлэн ашиглана;
  • Зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр эх бүтээлийг аливаа арга хэлбэрээр хувиргах, гажуудуулах, өөрчлөхийг хатуу хориглоно;
  • Бүтээлийн зүй ёсны ашиглалттай зөрчилдөөгүй, эрх эзэмшигчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөлгүйгээр ашиглах;
  • Ашиг олох зорилго агуулаагүй байх;
  • Хэрвээ зохиогчийн эрхийн асуудал зөрчигдөж байна гэж үзвэл МУИС-ийн номын сангийн захиргаанд зөрчлийн тухай мэдээллийг гаргах.

Хэрэглэгч БИ дээрх нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд зөрчсөн тохиолдолд “ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ” Монгол улсын хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээх болно.