Электрон

Каталог

академик бичих ур чадвар

| Номын нэр сонго:
College Writing 1.-

Зохиолч: Walsh K.E.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 1Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng W-18.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (166), Гадаад фонд (1). Checked out (34). Байрлал: 894717, 13147. Place hold
College Writing 2.-

Зохиолч: Cotter E.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 2Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng C-84.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (96), Гадаад фонд (1). Checked out (54). Байрлал: 894917, 13149. Place hold
College Writing 3.-

Зохиолч: Nuttall G.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 3Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng N-96.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (58), Гадаад фонд (1). Checked out (27). Байрлал: 895069, 13151. Place hold
College Writing 4.-

Зохиолч: Tunceren L.L; Cavusgil S.

Боть/Цуврал: English for Academic Success 4Хэвлэлийн газар: USA.: Heinle, Cengage Learning, 2006.-Шифр: 81.2Eng T-93.Төлөв: Бизнесийн Сургууль (85), Гадаад фонд (1). Байрлал: 895152, 13153. Place hold
Critical strategies for academic writing

Зохиолч: Kiniry M; Rose M.

Хэвлэлийн газар: Америк 1990Шифр: 76.1/K-46.Төлөв: Гадаад фонд (7). Байрлал: 5658. Place hold
Discovery: Reading, writing, and thinking in the academic disciplines

Зохиолч: Robertson L.R.

Хэвлэлийн газар: Америк Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1988Шифр: 83.97/R-66.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 7595. Place hold
Essential Strategies for English Academic Writing

Хэвлэлийн газар: Shanghai 2003Шифр: 81.2.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6018076. Place hold
Essentials of Teaching Academic Writing.-

Зохиолч: Reid J.M.

Боть/Цуврал: English for Academic SuccessХэвлэлийн газар: USA.: Thomson Heinle, 2006.-Шифр: 81.2Eng R-37.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 13139. Place hold
Mosaic 2 academic essay development writing

Зохиолч: Laurie Blass; Meredith Pike-Baky.

Шифр: 81.2 M-88.Төлөв: Гадаад фонд (1). Байрлал: 6016588. Place hold
Rules for Writers

Зохиолч: Rules of Writers. -- Bedford/St.Martin's

Дахин хэвлэлт: 7Хэвлэлийн газар: China Bedford/St.Martin's 2012Шифр: ББК 79.3я2 D-53.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 2486. Place hold
Илтгэх урлагийн онол, арга зүй Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлХэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 2018Шифр: 83.7я73 И-463.Төлөв: Гэрээр ном олгох фонд (4). Checked out (11). Байрлал: 5511361. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn