Электрон

Каталог

Нотариат

| Номын нэр сонго:
БНМАУ-ын нотариат

Зохиолч: Гомбосүрэн Б.

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар УХГ 1972Шифр: 67.410 Г-53.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1). Байрлал: 936029. Place hold
Гэр бүлийн эд хөрөнгийн ба өв залгамжлалын эрх зүй. Сургалтын материал

Зохиолч: Юрген Веллнер.

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Интерпресс 2005Шифр: 67.404.4 Ю-66.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (15). Байрлал: 9316094. Place hold
Гэрээ/ үлгэрчилсэн загвар

Зохиолч: Аюурзана Ч. -- ХЗҮТ, Монголын нотариатчдын танхим

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлэлХэвлэлийн газар: Улаанбаатар 2005Шифр: 67.404.2 А-96.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (10). Байрлал: 938840. Place hold
Иргэний эрх зүйн зарим асуудал. Нотариатчдад зориулсан сургалтын материал

Зохиолч: -- ХЗДХ Яам

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2007Шифр: 67.404 И-78.Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (2), Хууль зүйн Сургууль (2). Байрлал: 8825434, 9316380. Place hold
Монгол улсын шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл. Иргэний хэрэг. Цуврал 7 Зээл, худалдах, худалдан авах, ажил гүйцэтгэх, түрээс болон бусад төрлийн гэрээ, хүчин төгөлдөр бус хэлбэл, хөдөлмөр, нотариат, гэрээний бус үүрэг, албан татвар, өмчлөх эрх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа,, гэр бүлийн гишүүдийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө, сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаа, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нийгмийн даатгалтай холбоотой маргааны шүүхи йн шийдвэр

Зохиолч: -- МУ-ын ДШ. ХЗҮТ. Жайка төсөл

Боть/Цуврал: Иргэний хэрэг 7Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар 2008Шифр: 67.404(1) М-69.Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (2), Хууль зүйн Сургууль (7). Байрлал: 8829753, 9319019. Place hold
Нийгмийн халамжийн тухай багц хууль Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тогтоол, шийдвэр

Зохиолч: -- Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яам. Хууль зүйн яам

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар Үнэт цаас компани 1996Шифр: 67.405 Н-58.Төлөв: Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (1), Хууль зүйн Сургууль (4). Байрлал: 8843770, 936950. Place hold
Нотариат. Гарын авлага

Зохиолч: Батбилэг Ч; Баянжаргал Ч; Наранцацрал Ж; Хандмаа Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: BCI, 2013.-Шифр: 67.410 Н-75.Төлөв: Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1), Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн Их Сургууль (26), Хууль зүйн Сургууль (150). Байрлал: 5050600, 8840904, 9313134. Place hold
Хэлцлийг гэрчлэх нотариатын үүргийг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил

Зохиолч: Цогзолмаа Х. -- МУИС. ХЗС

Хэвлэлийн газар: Улаанбаатар 2008Шифр: 67.410 Ц-75.Төлөв: Хууль зүйн Сургууль (1). Байрлал: 93186. Place hold
Хэлцлийг гэрчлэх нотариатын үүргийг боловсронгуй болгох нь.- Магистрын ажил

Зохиолч: Цогзолмаа Х. -- ХЗС-Иргэний эрх зүйн тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008.-Шифр: 67.410 Ц-75.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 304363. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn